Onzorgvuldigheid bij Nature-artikel Quantized Majorana conductance

Nieuws - 08 juni 2022 - Webredactie Communication

In het Nature-artikel Quantized Majorana conductance uit 2018 waren de betrokken eerste auteur, dr. Hao Zhang, en ‘corresponding author’, prof. Leo Kouwenhoven, deels onzorgvuldig en deels verwijtbaar onzorgvuldig. Er was geen sprake van een schending van de wetenschappelijke integriteit. Dat oordeelt het College van Bestuur (CvB) van de TU Delft op basis van aanbevelingen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de TU Delft, ondersteund door externe experts, en advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).

Teruggetrokken artikel

In 2020 werd een CWI-onderzoek naar de publicatie opgestart nadat de auteurs door twee onderzoekers uit dit vakgebied waren gewezen op problemen en hun eerdere metingen opnieuw hadden onderzocht. Ze stelden daarbij vast dat de belangrijkste conclusie onvoldoende onderbouwd was en hebben het artikel teruggetrokken. De CWI vroeg een aantal onafhankelijke internationale experts om naar de casus te kijken. Hun bevindingen werden in maart 2021 deels bekend gemaakt.

In februari 2022 kreeg het CvB een nieuwe interne melding inzake mogelijke onregelmatigheden rond enkele publicaties over Majorana-onderzoek. Er zou in publicaties van voor 2019 mogelijk sprake geweest zijn van onregelmatigheden bij de gegevensverwerking door een of meer van de auteurs. Naar aanleiding daarvan werd een nieuw CWI-onderzoek opgestart. Dat loopt nog.

Integriteitsprogramma

Naar aanleiding van deze procedure hadden het CvB, de directie van QuTech en senior onderzoekers, de voorbije tijd veel contact over wetenschappelijke integriteit. Deze dialoog wordt voortgezet. Ook wil het CvB naar aanleiding van deze casus kijken welke eventuele aanpassingen nodig zijn in het huidige instrumentarium van de TU Delft om wetenschappelijke integriteit te borgen.

Open data

Mede naar aanleiding van deze casus is sinds oktober 2021 een ‘data steward’ benoemd bij QuTech  zoals die ook actief zijn bij faculteiten aan de TU Delft. Recent is door Qutech een vooruitstrevend databeheerbeleid vastgesteld. De data steward geeft uitvoering aan dit beleid en ondersteunt de onderzoekers bij het ‘open publiceren’ van de data van hun onderzoek.

Zorgvuldig

“Het is goed dat wetenschappers aan de bel trekken als ze onregelmatigheden zien in onderzoek van collega’s. Wetenschap betekent altijd kritisch blijven kijken naar resultaten, deze in twijfel trekken en ter discussie stellen”, zegt Tim van der Hagen, rector magnificus van TU Delft. “Doordat zowel de CWI als externe deskundigen en het LOWI naar deze zaak hebben gekeken, weten we enerzijds wat er mis ging bij de betrokken onderzoekers en kunnen we anderzijds het integriteitsprogramma bij QuTech en de TU Delft aanscherpen. Als ook het tweede onderzoek is afgerond, kunnen we overwegen of er eventueel nog andere acties nodig zijn.”

Het CvB betreurt dat de behandeling van deze klacht lang op zich heeft moeten laten wachten, maar meent tegelijkertijd dat een zorgvuldige behandeling, gezien de aard van de klacht en de aard van de betrokken wetenschappelijke en maatschappelijke belangen, een dergelijke termijn heeft vereist. Het LOWI heeft dat in zijn advies ook bevestigd.

Quantumonderzoek

“De intrekking van het artikel en de vaststelling dat het niet goed was onderbouwd is uiteraard een tegenslag in het Majorana-onderzoek naar de ontwikkeling van een quantumcomputer”, zegt Lieven Vandersypen, wetenschappelijk directeur van QuTech, het onderzoekscentrum voor quantum technologie van de TU Delft en TNO. “Majorana's blijven veelbelovend, dus we blijven werken aan het ondubbelzinnig aantonen ervan, met recent ontwikkelde concepten. Tegelijkertijd werken we hard verder aan onze diverse andere onderzoekslijnen naar de realisatie van een quantum computer en een quantum internet”.

Het Majoranadeeltje is het fundament van een van de vier lijnen waarlangs QuTech onderzoek doet naar de ontwikkeling van een quantumcomputer. Bij QuTech worden ook bouwstenen (qubits) voor de quantumcomputer onderzocht, gebaseerd op supergeleiders, halfgeleiders en diamant, alsook de elektronica en computerarchitectuur om de qubits aan te sturen. Qubits op basis van Majorana’s zouden mogelijk robuuster kunnen zijn dan andere types qubits.

Meer informatie

Het geanonimiseerde casusverslag van dit integriteitsonderzoek op de website van de UNL treft u hier.

Lees hier het geanonimiseerde adviesrapport van het LOWI.

Hier vindt u het publieke deel van het expertrapport, uitgevoerd in opdracht van de CWI.