Studieverenigingen over de Energy Challenge

Nieuws - 21 april 2022 - Webredactie Communication

We versnellen de energietransitie voor een betere samenleving. Lopend onderzoek, samenwerkingen, nieuwe initiatieven en labs, het opleiden van ingenieurs voor een duurzame wereld, we doen het om de energietransitie te versnellen. Het is een complex vraagstuk en een grote uitdaging, maar dat is des te meer reden om er alles aan te doen. Het uiteindelijke doel: een schoon, betaalbaar, veilig en betrouwbaar energiesysteem.

De universiteit heeft veel wetenschappers die aan onderzoek doen, maar is dat alles waarmee we bij kunnen dragen? Ook de faculteiten en studieverenigingen dragen hun steentje bij. Om erachter te komen wat ze precies doen spraken we met René Voorwalt van LIFE, Jip Kuiper van Practische Studie en Frederieke Backelandt van Technologisch Gezelschap. Dit zijn respectievelijk de studieverenigingen van Life Science and Technology, Civiele Techniek en Molecular Science and Technology. Wij stelden hen de volgende vragen:

Jip

Frederieke

René

Hoe zien jullie dat de energietransitie vandaag de dag wordt toegepast in jullie onderwijs?

René: Binnen LST zijn er meerdere vakken die toegepast kunnen worden op de energietransitie, zo leren onze studenten hoe katalyses duurzamer uitgevoerd kunnen worden bij het vak 'Organische Chemie'. Zo leren de studenten zelf om biobrandstof te maken uit zonnebloemolie. Verder leren ze dat enzymen tevens een duurzaam alternatief zijn tegenover de ouderwetse, non-biologische katalysatoren bij een scala van onze vakken. Deze duurzamere enzymen kunnen vervolgens ingezet worden bij de productie van biobrandstof. Bij het vak 'Biotechnologie' leren ze ten slotte hoe je bio ethanol en andere biobrandstoffen kunt produceren uit reststromen zoals de stammen van maisplanten.

Jip: Een aantal vakken binnen onze bachelor besteden aandacht aan klimaat, energie en duurzaamheid, onder andere bij Construction Materials en Sustainability en het keuzevak Climate Impacts and Engineering in het eerste en derde jaar van de bachelor. In de master Hydraulic Offshore Structures Engineering wordt hier ook veel aandacht aan besteed, zo leren studenten hoe ze windparken op zee ontwerpen en hoe ze de ondersteuningsstructuur van een windturbine op zee ontwerpen. Ook in de master Environmental Engineering die komend collegejaar van start zal gaan wordt dit onderwerp uitgebreid uitgelicht.
Bij Civiele Techniek zijn bouwmaterialen enorm belangrijk. Aangezien materialen als beton enorme vervuilers zijn, zijn thema’s als circulair bouwen, hergebruik van materiaal, gebruik van duurzame grondstoffen en het creëren van projecten met een lange levensduur essentieel. Deze worden uitgebreid bij verschillende vakken binnen het curriculum behandeld.

Frederieke: We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er binnen de vakken van de bachelor steeds meer aandacht is voor de energietransitie. Duurzaamheid is een belangrijke schakel van het geheel. Wij hebben hier een apart vak voor dat Energy, Recycling en Veiligheid heet. Onderzoeksgroepen zijn hier erg druk mee en hierom is een groot deel van de afstudeeropdrachten gericht op dit thema. Daarnaast zal er volgend jaar een nieuw curriculum voor onze master Chemical Engineering ingaan, hierin kunnen studenten de tracks Energy en Circularity kiezen.

Bestuur 25 van S.V. LIFE

Op welke manier gaat de energietransitie jullie vakgebied beïnvloeden?

René: Life Science & Technology wordt ook wel de studie van de toekomst genoemd. Ons vakgebied zal enorm belangrijk zijn voor de productie van biologische brandstoffen en het gunstig benutten van afvalstromen door deze op te waarderen tot hoogwaardige eindproducten. Het gebruik van micro-organismen is de laatste jaren exponentieel aan het groeien binnen de biotechnologie. Via deze route hoeven fossiele brandstoffen in de toekomst niet meer ingezet te worden maar kunnen plantaardige bronnen gebruikt worden.

Jip: Om minder potentieel schadelijk geproduceerd materaal in omloop te hebben moeten we zorgvuldig na denken over de mogelijkheden tot hergebruik van grondstoffen en afval.  Daarnaast kan de sector bijdragen aan projecten waarin de productie van groene energie wordt bevorderd, zoals het bouwen van windparken of het efficiënt benutten van de stroming in rivieren. 

Frederieke: Wij denken dat we als Chemical Engineer een grote bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. De mogelijkheden van het gebruik van de energie in chemische bindingen zijn namelijk enorm. Wij merken dat veel grote chemische bedrijven de transitie ook beginnen te maken en hier onderzoek naar doen. Er moeten nog grote stappen worden gezet, maar ten opzichte van vroeger zien we het bewustzijn rondom de energietransitie wel steeds meer groeien.  
 

Bestuur 128 van Het Gezelschap "Practische Studie"

Wat doet jullie faculteit momenteel op het gebied van energietransitie en wat zou er nog verbeterd kunnen worden?

René: Onze faculteit heeft een GreenTeam dat hard werkt aan de verduurzaming van het gebouw. Ook organiseren we samen met studieverenigingen op de faculteiten een duurzaamheidsweek, waarin op verschillende niveaus aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en de energietransitie. Het uiteindelijke doel voor de universiteit is een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030.

Jip: Er staat momenteel een verbouwing gepland op de eerste verdieping van de faculteit van Civiele Techniek en Geowetenschappen om het gebouw te verduurzamen. Daarnaast is het veel terug te zien in het onderwijs, met name bij de masters. Hierbij leren studenten oplossingen te bedenken voor toekomstige tekorten van grondstoffen, ze leren meer over de ondergrond en kunnen daarmee herkennen waar we aan de slag kunnen met geothermie, de veilige opslag van CO2. Ook is het aanleggen van de benodigde infrastructuur rondom de TU Delft voor de verduurzaming van de campus een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn er ook zonnepanelen geplaatst op de faculteit!

Frederieke: Het nieuwe TNW gebouw heeft een warmtekoudeopslag die duurzame verwarming en koeling voor het totale gebouw verzorgt. Daarnaast is er een greenteam dat zich afgelopen jaar onder andere heeft beziggehouden met het meenemen van duurzaamheid in het onderwijs. Bij een inleidend practicum werd bijvoorbeeld een experiment met zonnecellen opgenomen en bij een ander vak wordt de opslag van windenergie behandeld. We zijn dus niet specifiek met de energietransitie bezig, maar wel met duurzaamheid in het algemeen. 

Bestuur 128 van Technologisch Gezelschap

De studieverenigingen staan dicht bij de studenten en zijn daarmee een sterke schakel om de slagkracht van de TU Delft te vergroten. Het doel is het versnellen van de energietransitie, en om dat te bereiken moeten we de studenten ook betrekken. Niet alleen om nu te versnellen, maar ook omdat studenten ervoor moeten zorgen dat we ook later om kunnen gaan met verdere verduurzaming. We hebben de studieverenigingen gevraagd naar hun bijdragen.

Wat doen jullie als studievereniging specifiek op het gebied van energietransitie?

René: Binnen de studievereniging zetten we ons in om de vereniging op allerlei fronten te verduurzamen, een voorbeeld is dat we bezig zijn met het behalen van een TU Delft duurzaamheidslabel. Wij zijn als studievereniging gevestigd in zowel Delft als Leiden en proberen bij het forenzen tussen deze steden zo weinig mogelijk de auto te gebruiken en studenten aan te sporen met de trein te reizen.

Jip: Wij zijn alles op alles aan het zetten om dit jaar een duurzaamheidslabel, toegekend door GreenTU, te behalen. Dit label wordt toegekend aan duurzame organisaties. Verder denken wij bij Practische Studie na over duurzamere activiteiten en een groenere locatie, bijvoorbeeld met een duurzaamheidsbrainstorm afgelopen januari en verschillende lunchlezingen. Ook gaan we regelmatig op bezoek bij bedrijven waar deze onderwerpen ook steeds vaker voorbij komen. Bij dit alles speelt ook zeker de energietransitie een rol!

Frederieke: De energietransitie hoort natuurlijk bij het hele concept van verduurzamen. Wij proberen als studievereniging de bewustwording onder onze studenten te vergroten, met name dus op het gebied van duurzaamheid in het algemeen. Dit doen wij onder andere door diners vegetarisch te maken en door het organiseren een greenweek. In deze laten we studenten op een leuke manier in contact te laten komen met duurzaamheid. In deze week organiseren we onder andere een kledingruil, een veganistische kookworkshop en een symposium ‘Ambition for Energy Transition’.

/* */