Veni’s voor negen Delftse toponderzoekers

Nieuws - 11 april 2022 - Webredactie Communication

Nog eens 78 veelbelovende jonge wetenschappers ontvangen van NWO Veni-financiering van maximaal 280.000 euro. Het gaat om zestig onderzoekers uit het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en achttien uit de Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), die de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder kunnen ontwikkelen. De Veni’s voor de domeinen ENW en ZonMW werden in december 2021 bekend gemaakt.

De Delftse Veni’s:

Het Tuinencomplex
dr. ir. Bieke Cattoor, BK 

Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpassing aan klimaatverandering en in de strijd tegen biodiversiteitsverlies, ze bevorderen ons welzijn en onze gezondheid. Gemiddeld nemen tuinen 30% van het verstedelijkte gebied in. Hoewel het tuinencomplex –de som van alle private, semi-private en publieke tuinen– dus een belangrijk reservoir is van stedelijk groen, krijgen alledaagse tuinen weinig aandacht in landschapsonderzoek, stadsontwerp en ruimtelijke planning. Daar wil ik wat aan veranderen. Door het tuinencomplex op de kaart te zetten, te analyseren en te activeren draagt deze VENI bij aan het creëren van gezonde, aantrekkelijke, veerkrachtige en duurzame steden.

4E Cognitie en de Ethische Waardering van Technologisch Gesitueerde Belichaamde Levens 
dr. Janna van Grunsven, TBM 

 Dat technologie een ethische rol speelt in ons leven wordt steeds meer erkent door zowel filosofen als ingenieurs. Er is echter weinig aandacht voor de invloed van technologie op onze waarneming en waardering van het expressieve lichaam van de ander. Dit onderzoek gebruikt inzichten uit 4E cognitiewetenschap om aan te tonen dat we hiermee een belangrijke dimensie van ons ethische leven over het hoofd zien. Door dit beter te begrijpen kunnen we tot nieuw normatieve inzichten voor technologische ontwikkeling komen.

Physics-informed AI to avoid power blackouts in the energy transition 
dr. Jochen Cremer, EWI 

Plotselinge catastrofale stroomuitval die hele regio's overspant kan maanden duren, met ernstige gevolgen voor de samenleving. Om efficiënte tegenmaatregelen te nemen is het van belang dat deze black-outs snel worden begrepen. Dit onderzoek maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om stroomuitval te voorspellen en effectieve tegenmaatregelen te identificeren en aan te spreken. De beheersing van deze risico's kan de energietransitie versnellen en de samenleving beschermen tegen de volgende pan-Europese stroomuitval.
Lees meer

Duurzame en miniatuur stroomoplossingen voor toekomstige Internet-der-dingen 
dr. Sijun Du, EWI 

Draadloze sensoren zelfvoorzienend en klein maken, met oplossingen voor het oogsten van energie en afmetingen kleiner dan een millimeter, is cruciaal voor toekomstige Internet-of-Thingstoepassingen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en slimme landbouwsystemen. Zelfvoorzienende apparaten zijn nu echter groter, met afmetingen bepaald door off-chip inductoren. Het verwijderen van deze inductoren kan de systeemomvang mogelijk met 99% verminderen en de weg vrijmaken voor real-world implementaties en commercialisering. Dit project stelt een nieuwe inductorloze architectuur voor het oogsten van energie voor. Deze bereikt een hogere energie-efficiëntie dan conventionele systemen, doorbreekt de miniaturisatiebarrière en maakt volledig siliciumgeïntegreerde, zelfvoorzienende draadloze sensoren mogelijk voor toekomstige Internet-of-Things.

De “Plug-and-Play” Radionuclide Generator 
dr. ir. Robin de Kruijff, TNW

Radioactieve isotopen zoals 99mTc worden veel gebruikt in de diagnostiek van verschillende medische aandoeningen zoals kanker. Echter, huidige productiemethoden zijn gebaseerd op verouderde nucleaire reactoren en produceren veel langdurig radioactief afval. Om deze isotopen ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken, zijn er nieuwe, schone productiemethoden nodig. Daarom wil ik een nieuw type radionuclide generator ontwikkelen voor de productie van 99mTc. Deze generator is gebaseerd op nanodeeltjes, en kan na gebruik door het ziekenhuis teruggestuurd worden naar een bestralingsfaciliteit die hem opnieuw radioactief maakt. Zo kunnen we zorgen voor een continue, betrouwbare patiëntenzorg, met vrijwel geen langdurig radioactief afval!
Lees meer

Nanoplastic - Macroprobleem? Ontrafelen van verwijderingsmechanismen tijdens waterbehandeling 
Dr. dipl.-ing. Kim Mare Lompe, CiTG 

Nanoplastics in drinkwater vormen een potentiële bedreiging voor de menselijke gezondheid, maar zijn vanwege hun geringe omvang en variabele samenstelling moeilijk te analyseren. Dit onderzoek maakt gebruik van een geconstrueerd nanoplastic tracerdeeltje met een metalen kern die traditionele analytische detectie mogelijk maakt om verwijderingsmechanismen in drinkwaterzandfilters te ontrafelen met behulp van pilotstudies en modellen.
Lees meer

Veenlanden: leven op een gasrijke bodem. De invloed van gas op het gedrag van veen. 
dr. Stefano Muraro, CiTG 

Door de opwarming van de aarde neemt de vorming van gasbellen in veengrond toe. Dit heeft invloed op het gedrag en kan de veiligheid van geo-infrastructuur in gevaar brengen. De onderzoeker gaat de rol van gasbellen in veen onderzoeken door middel van geavanceerde experimentele testen op micro- en macroniveau. De testen helpen om een model te ontwikkelen dat geotechnisch gedrag van gasachtig veen voorspelt. Dit onderzoek zal helpen om maatregelen vast te stellen teneinde de toekomstige veiligheid van geo-infrastructuur te verbeteren.
Lees meer

Duurzaam en stil vliegen door regeneratief remmen met propellers 
dr. ir. Tomas Sinnige, LR 

Duurzame en stille vliegtuigen zijn noodzakelijk om de impact van vliegen op ons milieu te verkleinen. De combinatie van elektrische voortstuwingstechnologie en efficiënte doch stille propellers kan het mogelijk maken dit doel te bereiken. Dit project onderzoekt een nieuwe aanpak om energieverbruik en geluidsemissies van toekomstige elektrische vliegtuigen te verminderen met propellers die optimaal geïntegreerd zijn met het vliegtuig en energie regenereren tijdens delen van de vlucht.

Van op signalen gebaseerde modellering naar op sensatie gebaseerde modellering 
dr. Yasemin Vardar, 3mE 

Stel je voor dat je de penseelstreken van een Van Gogh zou kunnen voelen, de vacht van je geliefde huisdier op een foto, of weefsel in medische beelden. Ik zal deze doorbraak mogelijk maken door een generiek geparametriseerd model te formuleren dat elke tactiele textuur kan emuleren over verschillende menseljke sensaties zoals ruwheid, gladheid.

Talent Programme
Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Lees meer