Vidi’s voor acht Delftse toponderzoekers

Nieuws - 01 juli 2022 - Webredactie 3mE

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 101 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

De Delftse Vidi’s:

Speltheorie met datawetenschap en regeltechniek voor verbeterde behandeling van uitgezaaide kanker

Dr. Kateřina Staňková (TBM)

Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe speltheoretische modellen en combineert deze met datawetenschap en regeltechniek voor het verhogen van het niveau van de kankerbehandeling. Met deze modellen kan een behandelaar de verwachte reactie van kankercellen op behandeling anticiperen. De behandelaar kan vervolgens de zogenaamde eco-evolutionaire dynamiek van de cellen richting een veel betere uitkomst voor de patiënt sturen. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op Stadium IV niet-kleincellige longkanker. De ontwikkelde methodologie op zich zal breder ingezet kunnen worden voor behandeling van andere ziekten, als ook in domeinen waarin we proberen om zich evoluerende entiteiten te beperken of stabiel te houden.

Ruimtestofzuiger op zonlicht

Dr. Ir. Jeanette Heiligers (LR)

SWEEP onderzoekt hoe we ruimtepuin op kunnen ruimen met een “shuttlebus” die ruimteafval oppikt en het naar een plek brengt waar het opbrandt in de atmosfeer of geen overlast meer vormt. De “shuttlebus” doet dit op duurzame wijze door met een flinterdunne spiegel op de stroom van zonnefotonen te “zeilen”.

Fysisch onderbouwde datagestuurde modellering en besturing van drijvende windturbines

Dr. Ir. Axelle Viré (LR)

Drijvende offshore windenergie, waarvan de dynamiek sterk verschilt van vaste windturbines, is geïdentificeerd als een belangrijke factor om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

De sterk wisselende stroming bij de rotor en de interactie die de bladen onderling ondervinden is op dit moment niet goed te voorspellen, waardoor veel onzekerheid over de jaarlijkse energieproductie en de levensduur van de turbine bestaat. Dit onderzoek zal een nieuw probabilistisch model ontwikkelen voor de onstabiele aerodynamica van drijvende turbines, getraind op fysica gebaseerde modellen. Met deze modellen kunnen controllers worden gebruikt om energieproductie te verhogen en de belasting te gereduceerd.

Moire-materialen van eendimensionale van der Waals heterostructuren

Dr. Sonia Conesa-Boj (TNW)

Van der Waals-materialen zijn best eigenaardig, omdat ze blijven functioneren, zelfs wanneer ze worden gestript tot lagen met een dikte van een enkel atoom. Op dezelfde manier als men met eenvoudige Legoblokjes monumentale constructies in elkaar kan bouwen, kunnen Van der Waals-materialen ook worden gecombineerd zodat nieuwe, onverwachte eigenschappen ontstaan, zoals elektrische stromen die oneindig kunnen vloeien. Dit onderzoek zal nieuwe Van der Waals-materialen ontwerpen op basis van een eendimensionale, pilaarachtige configuratie die geschikt is voor bouwstenen van piepkleine elektronische circuits en van ultraveilige kwantumcommunicatie, en zal deze nieuwe materialen bestuderen met atomaire resolutie met behulp van op elektronen-gebaseerde microscopen.

Toegankelijk programmeren van cloud applicaties

Dr. Asterios Katsifodimos (EWI)

Alles wat je op je telefoon of laptop aanklikt, activeert berekeningen in de cloud. De cloud is een digitale infrastructuur die op elk moment beschikbaar is. Op dit moment is het programmeren van schaalbare applicaties in de cloud alleen weggelegd voor een klein aantal experts die moeilijk te vinden zijn. Dit onderzoeksproject pakt dit probleem aan.

Waterstof bellen gekwantificeerd

Dr. ir. Willem Haverkort (3mE)

Groene waterstof kan worden gemaakt middels elektrolyse van water. De efficiëntie van dit proces kan verbeterd worden door het gedrag van waterstof bellen die ontstaan bij de elektrodes beter te begrijpen en te beïnvloeden. Een uniek nieuw fysisch model dat de complexe interactie tussen de elektrodes, bellen, en stromingen beschrijft zal hierbij het benodigde inzicht verschaffen. Na experimentele validatie zal het gebruikt worden voor het ontwerp van verbeterde elektroden en de volgende generatie innovatieve, efficiënte, veilige en zeer compacte elektrolyzers.

Robots met een zachte touch

Dr. Michaël Wiertlewski (3mE)

Robots hebben werkomstandigheden verbeterd door vuile, gevaarlijke of saaie taken uit te voeren die in veel industriële sectoren voorkomen; vermoeiende handenarbeid is echter nog steeds noodzakelijk in sectoren zoals landbouw, recycling of zorg, waar een zachte aanraking vereist is om delicate voorwerpen vast te pakken en te hanteren. Om vaardig te zijn, moeten robots de vorm en textuur van het object in de hand waarnemen en via hun tastzin detecteren wanneer het kan wegglijden. Met behulp van machine-learning en nieuwe tactiele sensoren zal ik nieuwe behendige robots de tastzin geven die is geïnspireerd op de opmerkelijke menselijke tactiele waarneming.

Duurzaam leren van Kunstmatige Intelligentie met grootschalige ruizige data

Dr. Kim Batselier (3mE)

Computermodellen spelen een essentiële rol in de hedendaagse maatschappij. Het leren van kunstmatige intelligenties met data is niet duurzaam aangezien de nodige rekenkracht alsmaar groter wordt. In dit project ga ik revolutionaire methodes ontwikkelen die toelaten om sneller modellen te leren met veel minder CO2-uitstoot dan nu nodig is.

NWO-Talentprogramma

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 625 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 101 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 16%. In het online overzicht met toekenningen, ronde 2021, hieronder staan de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten.