Bert van Wee ontvangt Leermeesterprijs 2020

Nieuws - 01 juni 2022

Op woensdag 1 juni is de Leermeesterprijs 2020 uitgereikt aan Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Wegens coronarestricties is de prijs vandaag officieel uitgereikt. Sinds 1994 reikt het Universiteitsfonds Delft jaarlijks de prestigieuze Leermeesterprijs uit aan een hoogleraar verbonden aan de TU Delft.

Een Leermeester blinkt uit in onderzoek én onderwijs. Leermeesters behoren tot de top van TU Delft en weten de volgende generatie Delftse ingenieurs te inspireren en te motiveren. Leermeesters worden niet verkozen op basis van rendementscijfers of impactscores, evenmin worden ze van bovenaf aangewezen. Leermeester kan men alleen worden op voorspraak van collega’s en studenten die de hoogleraar als hun Leermeester beschouwen.

Van Wee is voorgedragen door prof.drs. Aukje Hassoldt, decaan van de Faculteit Techniek, bestuur en Management (TBM), studievereniging Curius, (huidige en voormalige) promovendi en een groot aantal interne en externe collega’s uit de transportgemeenschap van organisaties als Oxford University, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Research School for Transport, Infrastructure and Logistics.

Bert levert met een unieke mix van onderzoeks-, onderwijs-, en bestuurlijke kwaliteiten een wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage aan zijn vakgebied die moeilijk te overschatten is. Hij heeft een methodologisch zeer breed palet aan technieken tot zijn beschikking, wat hem keer op keer in staat stelt om nieuwe, integrale gezichtspunten te ontwikkelen die weer een inspiratie vormen voor anderen. We zijn als faculteit dankbaar dat we met Bert iemand met een hoog wetenschappelijk kaliber én zeer innemende persoonlijkheid in onze gemeenschap hebben.

Prof.drs. Aukje Hassoldt, decaan van de Faculteit TBM

Een ware leermeester

Tijdens de uitreiking vertelt prof. Jack Pronk, lid van de jury van de Leermeesterprijs, waarom prof. Bert van Wee een ware Leermeester is.

In de onderzoekswereld staat de internationale waardering voor het werk van Bert van Wee buiten kijf, dat blijkt uit de vele commissies waar hij deelt in neemt en de prijzen die hij heeft ontvangen. Telkens weer stellen de brede reikwijdte en diepgang van zijn kennis en zijn creativiteit hem in staat nieuwe, zeer relevante vragen te formuleren, die hij met een breed scala van benaderingen en technieken behandelt. Veel van zijn papers, waaronder een aantal gezaghebbende reviews, zijn 'klassiekers' in het vakgebied en dragen ertoe bij dat hij een van de meest geciteerde hoogleraren aan TU Delft is.

Pronk benadrukt verder dat Van Wee als geen ander, zijn kennis en ervaring deelt middels invloedrijke adviesrollen, waaronder meerdere sleutelrollen als adviseur voor de Nederlandse overheid. Daarnaast geeft hij meer dan honderd interviews per jaar, waaronder veelvuldig optredens op tv in programma's als het journaal en Nieuwsuur.

Bert van Wee beschikt over een uniek vermogen om complexe onderwerpen helder en transparant aan de orde te stellen. Hij brengt op overtuigende wijze de noodzaak naar voren om langetermijneffecten van voorgenomen beleid kritisch te evalueren - in plaats van alleen te kijken naar schijnbare kortetermijnwinsten. Op grond van zijn bijdrage aan de voorlichting en educatie van het grote publiek is Bert van Wee ook een "Leermeester" in zijn interactie met de samenleving.

Pronk zegt dat de aanbevelingsbrieven die de jury ontving een beeld schetsen van Van Wee als een zeer gerespecteerde topwetenschapper en docent met een inspirerende nieuwsgierigheid, optimisme en enthousiasme. “Bert wordt beschreven als een mentor die studenten en beginnende collega's op een gelijkwaardig niveau benadert en oprecht geïnteresseerd is in, en inspeelt op, hun persoonlijke situatie en persoonlijke ontwikkeling.”

Over Bert van Wee

Bert van Wee is afgestudeerd in de Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht en gepromoveerd in de Economie en Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Na een carrière buiten de academische wereld, al met een sterke nadruk op vervoer en ruimtelijke ordening, waaronder leidinggevende functies bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer (RIVM), keerde Bert terug naar de academische wereld, eerst als deeltijdhoogleraar in Utrecht en, in 2003, als hoogleraar Vervoersbeleid aan de faculteit Techniek, Beleid en Management van de TU Delft.

De prijs

Leermeester Bert van Wee ontving de zilveren Leermeesterpenning uit handen van vice-Rector Magnificus en vice-voorzitter College van Bestuur Rob Mudde en een bijbehorende cheque van
€ 15.000, overhandigd door Michael Wisbrun, voorzitter bestuur Universiteitsfonds Delft. KLM stelt twee businessclass tickets voor een bestemming naar keuze ter beschikking aan de Leermeester.

/* */