In gesprek met Michael Wisbrun, scheidend voorzitter van het Universiteitsfonds

Nieuws - 29 juli 2022

Na ruim negen jaar intensief samenwerken, treedt Michael Wisbrun terug als voorzitter van het Universiteitsfonds Delft. “Wat wij met elkaar hebben gebouwd, draagt bij aan de missie van TU Delft.”
Een gesprek met de scheidend voorzitter over zijn liefde voor TU Delft, verbinden en aanjagen.

Toen hij negen jaar geleden begon als voorzitter bij het Universiteitsfonds Delft was het voor de bestuurder van Air France-KLM en tevens alumnus van TU Delft wel even zoeken. “Een universiteit is heel anders dan een commercieel bedrijf. Het is niet top-down besturen, maar samenwerken, je toegevoegde waarde toelichten en zoeken naar verbindingen.” Wisbrun heeft hier veel van geleerd. “Ik heb eerst gezocht naar draagvlak. Er waren toen ik binnenkwam veel verschillende afdelingen die zich bezig hielden met fondsenwerving en alumnirelaties. Het was een beetje los zand, de samenhang ontbrak. Als je de basis niet op orde hebt, dan kun je lastig bewegen. Dan heb je niks. Ik heb vrij snel bij de toenmalige voorzitter van het College van Bestuur aangegeven dat er één universiteitsfonds moest komen. Het is dan af en toe nog lastig bewegen, maar met allemaal partijen die hetzelfde willen, kun je bouwen. We moesten echt één gezicht vormen en dit naar binnen en naar buiten presenteren. Ik heb die ruimte gelukkig gekregen.”

We moeten durven een stip op de horizon te zetten

Michael Wisbrun

Doelgerichte aanpak

In 2015 zijn de verschillende fondsen en stichtingen binnen TU Delft geïntegreerd. Het eerste wapenfeit van Wisbrun als voorzitter. Na de fusie werd er snel een nieuw doel bepaald voor het Universiteitsfonds Delft. Wisbrun is er door zijn commerciële ervaring heilig van overtuigd dat je steeds een stip op de horizon moet hebben om naartoe te werken. “Het helpt bij de mindset en geeft handen en voeten aan ideeën.” Zo heeft hij zijn leiderschap als voorzitter ook vormgegeven. “We zijn als bestuur samen in de boot gestapt, hebben de koers bepaald en stap voor stap activiteiten geoperationaliseerd. Met voortschrijdend inzicht hebben we steeds een andere aanlegplaats gedefinieerd om in de tijd de stip op de horizon te halen. De deelname van de voorzitter van het College van Bestuur, Tim van der Hagen, in ons bestuur heeft ook enorm geholpen. Er zit zo nu en dan spanning tussen de belangen van de TU, het Universiteitsfonds en alumni. Wij hebben geleerd vast te houden en te bewegen.”

Na de fusie van een gezamenlijk Universiteitsfonds lag de focus op het ontwikkelen van nieuwe, eigentijdse proposities. Zo werd onder het motto ‘Team up with Excellence’ het Excellence Fund ontwikkeld om de excellentiestrategie van TU Delft kracht bij te zetten. En met steun van Goede Vrienden is de mogelijkheid gecreëerd om in te springen op actuele kansen en uitdagingen, zoals het TU Delft Covid-19 Response Fund in 2020. Fondsen die bijdragen aan baanbrekend onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling om studenten en wetenschappers te laten excelleren, internationaal te kunnen concurreren en maatschappelijk impact te realiseren.  Recentelijk is ook de brug naar het ondernemerschap toegevoegd aan de missie van het Universiteitsfonds. Die brug is er met name voor studenten. “Vroeger ging je als afgestudeerde naar grote bedrijven. Je ziet nu dat het veel individueler is. Net afgestudeerden willen een uitdaging. Ze willen ondernemen én zelf het verschil maken. We hebben daarom vorig jaar, in het kader van de TU Delft strategie, samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Trustfonds het Graduate Entrepreneur Fund (GEF) opgericht. Het GEF is erop gericht Rotterdamse en Delftse studenten de kans te geven om een goed idee uit te werken naar een business case, die business case te testen en dan te kijken of het verder bestaansrecht heeft. Onze support vanuit het Universiteitsfonds Delft is gericht op de ondernemende studenten, met onze ervaring, coaching en waar nodig met geld.” Voor Wisbrun is de cirkel rond met het GEF.
“Mooier kan het niet. Het is een win-win situatie. Studenten krijgen de kans zich te ontwikkelen en als er rendement wordt gemaakt dan gaat 10% naar de universiteit die ze vrij kan besteden en een deel weer terug naar de investeerders. Het is zo mooi dat investeerders, veelal alumni, instappen omdat ze geïnteresseerd zijn in nieuwe ideeën én ze iets willen terugbrengen naar de universiteit.”

Het is zo mooi dat investeerders, veelal alumni, iets willen terugbrengen naar de universiteit.

Alumni als strategische asset

Dit nieuwe fonds bracht bij Wisbrun ook het inzicht dat er de afgelopen jaren veel aandacht was voor fondsenwerving en wellicht minder voor de andere vormen van betrokkenheid van en met alumni.
“Alumni zijn een zeer belangrijke strategische asset. De universiteit ontwikkelt allerlei technologieën en krijgt die alleen geïmplementeerd via mensen in bedrijven. Vroeger werden alumni gedefinieerd als het product van onderwijs en onderzoek. Nu worden alumni steeds sterker een integraal onderdeel van het TU Delft ecosysteem. De TU heeft alumni nodig om meer impact te maken in onze maatschappij via technologie.”

Zo bouwt het Universiteitsfonds toe naar een centraal alumniplatform om de verbinding tussen de TU en alumni en alumni onderling te versterken. “Het platform houdt alumni op de hoogte van alle mooie ontwikkelingen aan de universiteit, geeft ze de kans studenten te coachen, in nieuwe ideeën te investeren, met elkaar in contact te komen en zich bij te scholen met MOOCs of Extension School colleges.”
Het is geen vanzelfsprekendheid dat alumni zich betrokken voelen bij de universiteit waar ze hebben gestudeerd. Wisbrun herkent dit van zichzelf en bij zijn zoon, die ook alumnus is van TU Delft. “Als net afgestudeerde tot mid-career heb je altijd te weinig tijd. Je aandacht gaat naar je werk en je familie en vrienden. Het is voor TU Delft  belangrijk dat we in die fase wel de verbinding houden met alumni. Ze moeten weten dat er een platform is dat ze op allerlei manieren iets te bieden heeft. Echte betrokkenheid en actie komt er veelal pas op iets latere leeftijd, als er meer ruimte is. Dat is ook prima. We zijn er voor het leven.”

Voortschrijdend plezier

Naast voortschrijdend inzicht had de voorzitter ook voortschrijdend plezier in zijn voorzittersrol.
Daar waar het in het begin zoeken was naar zijn rol en verbindingen, is hij nu trots op het bestuur en de organisatie. “Die trots is groter gegroeid met de inhoud die je met elkaar maakt en de beweging die je inzet. Wat wij hebben gebouwd, draagt bij aan de missie van TU Delft. De basis is nu op orde. We hebben samen het Universiteitsfonds een gezicht gegeven. Het fonds wordt zowel binnen als buiten de TU meer erkend en herkend. We hebben daarnaast onderling veel lol en kunnen de goede discussies voeren. Ik kan wel zeggen dat er een fantastisch team staat.”

Over zijn eigen rol en toegevoegde waarde zegt hij: “Ik heb geholpen om overzicht te brengen in een complexe omgeving, een dialoog te organiseren en keuzes te maken in het bestuur. Daar heb ik de goede mensen bij gezocht en de processen omheen georganiseerd. Enige gedrevenheid, niet loslaten en blijven jagen, is mij niet vreemd. Maar wel met als doel mensen te verbinden. Ik ben erg van het operationaliseren, maar mensen maken het verschil.”

Ook tijdens het gesprek blijkt de doelgerichtheid van Wisbrun. Hij vertelt bondig en vat zijn betoog tussendoor puntsgewijs samen.

Enige mate van gedrevenheid is mij niet vreemd. Maar wel met als doel mensen te verbinden.

Vertrouwen in de toekomst

Op de vraag of hij de nieuwe voorzitter, alumnus van het Jaar 2021, Karin Sluis, een boodschap wil meegeven, blijft het even stil. Hij heeft tijdens zijn afscheid bij hem thuis zijn ‘testament met observaties en take-aways’ al gedeeld. “De grote uitdaging is om de verbinding met alumni verder te activeren. Ik ben er heilig van overtuigd dat vanuit de wederkerige betrokkenheid van alumni en de TU nog veel mooie dingen gaan ontstaan. Ik heb een goed gevoel bij de toekomst en er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur en het team het goed gaat doen.”

Uit de woorden en de manier van vertellen van Michael Wisbrun blijkt zijn liefde voor de TU. Hij is een aanjager pur sang. Soms zorgt dat voor wat frictie, maar bovenal wordt zijn enorme betrokkenheid benoemd, zijn drive om echt een verschil te maken. Tim van der Hagen, Rector Magnificus/Voorzitter College van Bestuur bedankte hem voor zijn professionele visie, zijn inzet en doorzettingsvermogen gedurende al die jaren. Hij noemde Michael een echt voorbeeld van ‘TU Delft for Life’. Jasper Peterich, directeur van het Universiteitsfonds, gaf aan dat Michael enorm veel voor het fonds heeft betekend “Michael is de vormgever van het huidige Universiteitsfonds. Dankzij zijn grote inzet zijn de verschillende Delftse fondsen samengegaan in het Universiteitsfonds Delft.”
Bij zijn afscheid ontving Michael Wisbrun een eigen Fonds op Naam; het ir. Michael H. Wisbrun Fonds. Hiermee blijft hij betrokken bij het Universiteitsfonds en het doel dat hij altijd voor ogen had: ‘Bijdragen aan zijn excellente TU’.

De bestuursfuncties van het Universiteitsfonds zijn onbezoldigd. Kijk hier en ontmoet de leden.

/* */