Saskia van Heumen: TU Delft Best Graduate 2022

Nieuws - 22 november 2022

Op 22 november, presenteerden de acht beste afstudeerders van de TU Delft hun excellente afstudeerscriptie tijdens de TU Delft Best Graduate Award Ceremony 2022. De prestigieuze titel TU Delft Best Graduate 2022 werd uitgereikt aan ir. Saskia van Heumen, afgestudeerd aan de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE). Saskia ontwikkelde een methode om lymfevaten in patiënten nauwkeurig in beeld te brengen.

Vanaf januari 2023 start ze met een promotieonderzoek in het Amsterdam UMC. Ze gaat zich richten op de diagnostiek van longkanker met behulp van de bronchoscoop, een slang met een camera aan het uiteinde waarmee je het inwendige van de longen in beeld brengt. Daarmee helpt ze artsen nog beter diagnoses kunnen stellen.

De TU Delft Best Graduate Award winnen is de kers op de taart. Met zeven andere goede kandidaten had ik niet verwacht te winnen. Zonder de steun van mijn familie en vrienden had ik dit niet kunnen bereiken.

Saskia van Heumen

Winnaar TU Delft Best Graduate 2022

Met technologie de medische wereld een stapje verder helpen is een belangrijke motivatie voor Saskia van Heumen, die eind 2021 cum laude afstudeerde aan de faculteit 3mE. Haar onderzoek naar de inzet van LED foto-akoestiek bij medische beeldvorming bracht dat doel een stapje dichterbij. 

Prof.dr. Rob Mudde, Vice Rector Magnificus/Vice President Education, en Voorzitter TU Delft Best Graduate Jury: “Het werk van Saskia is een prachtig voorbeeld van de bijdrage die klinische technici kunnen leveren om de resultaten voor patiënten te verbeteren. Het is convergentie in de praktijk, en het belichaamt ook echt onze missie om impact te creëren voor een betere samenleving.”

Het werk van Saskia is een prachtig voorbeeld van de bijdrage die klinische technici kunnen leveren om de resultaten voor patiënten te verbeteren. Het is convergentie in de praktijk.

Prof.dr. Rob Mudde

Vice Rector Magnificus / Vice President Education

Betere operaties met LED foto-akoestiek

Saskia ontwikkelde een methode om lymfevaten in patiënten nauwkeurig in beeld te brengen. Dit zal precisiechirurgie mogelijk maken die de levenskwaliteit van ernstige lymfoedeempatiënten zal herstellen. 1 uit 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Een groot deel van deze vrouwen ontwikkelt lymfoedeem als gevolg van chemotherapie. Heel vervelend, want dat beperkt het gebruik van de arm. 

Saskia begon letterlijk met een leeg laboratorium en sloot af met een rijke set patiëntgegevens. Zij is een enorm veelzijdige wetenschapper en technisch arts. Iemand die computercode kan schrijven en nauwgezette gegevensanalyse kan uitvoeren, maar ook met

Prof. dr. Gijs van Soest

hoofd Invasive Imaging Erasmus Medisch Centrum en Saskia’s afstudeerbegeleider

Saskia begon letterlijk met een leeg laboratorium en sloot af met een rijke set patiëntgegevens. Zij is een enorm veelzijdige wetenschapper en technisch arts. Iemand die computercode kan schrijven en nauwgezette gegevensanalyse kan uitvoeren, maar ook met

Prof. dr. Gijs van Soest

hoofd Invasive Imaging Erasmus Medisch Centrum en Saskia’s afstudeerbegeleider

Acht winnaars

Tijdens de TU Delft Best Graduate Award Ceremony, georganiseerd door het Universiteitsfonds Delft, werden naast Saskia van Heumen ook de andere zeven genomineerden in het zonnetje gezet. Elke kandidaat is namelijk al winnaar: beste afstudeerder van zijn of haar faculteit. Deze excellente kersverse ingenieurs kregen allen vanuit de examencommissie een uitzonderlijk hoog cijfer voor hun afstudeeronderzoek. 

Lees de verhalen van de acht genomineerden