Aimée Sakes treedt toe als nieuw bestuurslid NWO-domein TTW

Nieuws - 08 maart 2023 - Webredactie 3mE

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) benoemt dr.ir. Aimée Sakes tot nieuw bestuurslid. Zij zal per 1 april 2023 toetreden.

Aimée Sakes is Assistant Professor bij de afdeling BioMechanical Engineering en houdt zich bezig met de ontwikkeling van bio-inspired instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie.

Sakes verheugt zich op haar nieuwe benoeming als bestuurslid bij TTW : ‘’Met deze benoeming wil ik mijn passie voor de medische technologie inzetten om vernieuwende toepassingen binnen TTW te ontwikkelen met een hoge maatschappelijke en wetenschappelijk impact. Daarnaast ga ik mij sterk maken voor het creëren van een toekomstbestendig onderzoeksveld waar kansen liggen voor jonge en midcareer onderzoekers. Ook zou ik graag een actieve bijdrage leveren aan het vormen van een krachtig veld van toegepaste en technische wetenschappen binnen Nederland door het versterken van samenwerkingen tussen Nederlandse universiteiten en hogescholen. ‘’