Girls’Day 2023: op jonge leeftijd inspireren door techniek

Nieuws - 04 april 2023 - Webredactie 3mE

Afgelopen 30 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse Girls’Day. Een dag waarop meisjes kunnen ervaren hoe waardevol en leuk een technische opleiding kan zijn. Vijftig VWO-leerlingen tussen de 13 en 16 jaar uit Schiedam kwamen langs bij de TU Delft - faculteit 3mE om kennis te maken met Werktuigbouwkunde en (dit jaar nieuw) Maritieme Techniek.

Meer weten of een bijdrage leveren aan een volgende Girls’Day? Neem contact op met Maretta Jol (m.l.jol@tudelft.nl).

Wat betreft het aandeel vrouwen dat in de techniek studeert of werkt, is er nog veel te winnen. Daarom is het belangrijk om meisjes op jonge leeftijd te inspireren en informeren. Tijdens Girls’Day gebeurde dat met een gevarieerd programma. Zo gingen de leerlingen aan de slag in de werkplaats en mochten zij een lasergesneden stuk staal vouwen tot een ontwerp. Ook mochten zij proberen om een stabiele constructie te bouwen dat op water blijft drijven. Zelfs met simpele materialen (papieren bekertjes en satéprikkers) werd duidelijk welke technieken hierbij allemaal komen kijken. Tot slot ontdekten de meiden de mogelijkheden van biomechanica. Zij mochten zelf ervaren hoe een handprothese werkt en oefenen met een operatietool. ‘Ik had nooit gedacht dat je ook dit kunt maken met techniek’, aldus een van de leerlingen. Bij 75% van de meisjes is hun beeld over een technische opleiding in positieve zin veranderd, blijkt uit de evaluatie.

Ik had nooit gedacht dat je ook dit kunt maken met techniek.

Vrouwen zijn nodig

Meisjes hebben net als jongens talent voor exacte vakken. Dat vrouwen niet kiezen voor opleidingen en beroepen in deze vakgebieden komt door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen (bron: VHTO). En dat terwijl - door grote maatschappelijke opgaven - de vraag naar technisch talent de komende jaren alleen maar zal toenemen. Een technieksector die een afspiegeling is van de samenleving, zorgt voor betere en meer diverse technologieën voor onze samenleving.

Meer op het netvlies

Girls’ Day is een landelijk initiatief van VHTO waaraan dit jaar meer dan 9000 meisjes en 250 bedrijven meededen. De vrouwelijke rolmodellen van faculteit 3mE die meewerkten aan Girls’Day zien zonder meer de toegevoegde waarde. ‘Meisjes hebben techniek niet genoeg of soms helemaal niet op hun netvlies. Terwijl ze hier echt thuishoren’, aldus de voorzitster van de Vrouwen in Techniek Commissie (studievereniging Leeghwater). Hopelijk zijn er na deze Girls’Day weer wat meiden geïnspireerd geraakt, en zien we hen wellicht over een paar jaar terug in de collegebanken.