Jilt Sietsma, hoogleraar Materials Science and Engineering, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Nieuws - 28 april 2023 - Webredactie 3mE

Deze koninklijke onderscheiding is verleend als erkenning voor zijn buitengewone bijdrage aan de wetenschap, de industrie en de maatschappij.
In zijn onderzoek richt Sietsma zich op het begrijpen van de structuur en de eigenschappen van metalen. Hij onderzoekt de evolutie van de microstructuur van metalen als functie van tijd, temperatuur en deformatie met een experimentele en theoretische benadering. Daarbij weet hij nieuwsgierigsheidgedreven onderzoek naadloos te verbinden met maatschappelijke en industriƫle behoeftes.
Dat levert niet alleen veel nieuwe materiaalkundige inzichten en wetenschappelijke publicaties op, maar ook belangrijke innovaties van industriƫle productieprocessen. Sietsma is een verbinder, die bruggen weet te slaan tussen onderwijs, onderzoek, industrie, wetenschap en maatschappij. Als docent in hart en nieren betrekt hij zijn studenten bij zijn onderzoeksvragen en stelt ze in staat om samen met hen een wezenlijke bijdrage aan de materiaalkunde te leveren.
Zijn didactische kwaliteiten worden zeer gewaardeerd door studenten, die hem roemen om zijn bereikbaarheid, enthousiasme en zijn persoonlijke betrokkenheid. De huidige generatie materiaalkundigen staat voor de uitdaging om de vergroening en verduurzaming van materialen te versnellen. Velen van hen zijn hiertoe opgeleid en toegerust door Sietsma. Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid komt niet alleen tot uiting in zijn onderzoek en onderwijs, maar ook in zijn nevenactiviteiten. Zo zette hij zich twintig jaar lang als bestuurslid in voor de Stichting Oranjehotel in  Den Haag. In die periode is het voormalig cellencomplex uitgegroeid tot het Nationaal Monument Oranjehotel en geopend voor het publiek.