Evenement 24 januari 2023

Alumni Network Energy Transition

Alumni Network Energy Transition

Evenement 24 januari 2023

Nieuws - 25 januari 2023

Op dinsdag 24 januari vond het tweede evenement van het Alumni Netwerk Energy Transition plaats. Het thema van het evenement was "Lokale oplossingen om de energiebehoefte en -capaciteit te beheren". Het evenement begon met twee inspiratiesessies. De eerste lichtte de huidige staat en uitdaging van Energy Collective Schiphol Trade Park toe. Gevolgd door een sessie over de initiatieven en innovaties van Accenda. De rondetafelgesprekken gaven de aanwezigen de gelegenheid tot discussie en kennisdeling over:

Focus on the business perspective
What might be various concepts and models, including total cost of ownership models, lean mass production, value chain thinking and business integration.

Focus on policy perspective
About roles of government in shaping the transition towards electric mobility and renewable energy systems; Policy Ambitions, Institutional Theory, Incentive Schemes, Social Aspects.

Focus on collaboration
Scale, scope (participants/stakeholders), the stadium of development and depth.

Al met al was het evenement een groot succes en heeft het waardevolle inzichten en inspiratie opgeleverd over de huidige energietransitie. Wij danken iedereen die heeft deelgenomen en geholpen dit evenement tot een succes te maken. We kijken ernaar uit om meer van dit soort evenementen te organiseren en u bij toekomstige evenementen te zien.