FLIARA - De rol van vrouwen in een duurzamere toekomst voor het platteland

Nieuws - 12 januari 2023 - Communication BK

Belangrijke hedendaagse trends, zoals klimaatverandering, genderongelijkheid en de COVID-19-pandemie, stellen de Europese plattelandsgebieden voor nieuwe uitdagingen. Verandering biedt ook kansen om meer veerkrachtige, inclusieve en duurzame plattelandsgebieden te bevorderen, zoals de digitale en ecologische transitie. Alle individuen en gemeenschappen moeten echter deelnemen aan plattelandsinnovatie. Traditioneel worden de werkgelegenheidskansen van plattelandsvrouwen en hun bijdrage aan innovatie echter overschaduwd en vaak onderdrukt, bijvoorbeeld door een patriarchaal denkkader.

Het nieuw gestarte project FLIARA (Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas) stelt op unieke wijze een transdisciplinaire, innovatieve methodologie voor om het begrip, het bewustzijn en de erkenning van de rol van vrouwen in een duurzamere toekomst op het platteland te verbeteren en voorstellen te ontwikkelen voor de wijze waarop effectievere beleids- en bestuurskaders dit kunnen ondersteunen en het vermogen van vrouwen om hieraan bij te dragen kunnen vergroten. Vrouwelijke agrariƫrs en vrouwelijke plattelandsondernemers worden actief bij het project betrokken. De projectresultaten zullen resulteren in voor de eindgebruiker geschikte middelen, waaronder beleidsvoorstellen en praktische instrumenten ter ondersteuning van door vrouwen geleide innovatie.

Meer informatie

Aan het Horizon Europe project FLIARA neemt de TU Delft Faculteit Bouwkunde deel met onderzoekers professor Willem Korthals Altes (MBE) en Gerdy Verschuuure-Stuip (Urbanism, sectie Landschape Architecture). Het project wordt geleid door de Universiteit van Galway, Ierland.