De kust verandert niet alleen door wind en golven, maar ook door mensen

Nieuws - 06 april 2023 - Webredactie

Onze kust beschermt ons voor het water, het is noodzakelijk om het zand vast te houden en de dynamische processen te begrijpen. Natuurlijke invloeden zoals wind en golven veranderen de kustlijn voortdurend. Een ander belangrijk proces dat de kustlijn beïnvloedt, wordt vaak over het hoofd gezien: menselijk handelen. Om dit te onderzoeken ontvangt Roderik Lindenbergh van de TU Delft een subsidie vanuit het Open Technologieprogramma van het NWO voor het project AdaptCoast.

De ochtend na een stormachtige dag kan de kustlijn er ineens heel anders uitzien. Wind en golven kalven stukken van het strand af en creëren ergens anders juist weer zandophopingen. Wat bij wetenschappelijk onderzoek vaak niet in acht wordt genomen, zijn de effecten van menselijk ingrijpen. Als binnenkort de strandtenten weer openen komen er vele badgasten naar het strand en werken bulldozers om het zand op de juiste plek te krijgen.

Vervolg op onderzoek naar natuurlijke invloeden op de kust

“We doen al lange tijd onderzoek naar veranderingen van de kust. Zo volgen we al drie jaar met een laserscanner het strand bij Noordwijk. Ook zonder extreme omstandigheden zien we over een periode van maanden veranderingen ontstaan in de kust, door bijvoorbeeld de wind”, vertelt Roderik Lindenbergh (Geoscience and Remote Sensing TU Delft) over het lopende project Coastscan. Wat hen daarnaast opviel, en waar de gebruikers in het project zoals Rijkswaterstaat en verschillende Waterschappen hen ook op wezen, was de invloed van mensen. “Met name rondom strandtenten verbouwen bulldozers de kust om ruimte te maken voor het paviljoen, om een beschermend talud op te werpen of om een wandelpad toegankelijk te maken.”

Er is inmiddels veel kennis opgedaan over natuurlijke processen die zich afspelen in de strand-duingebieden, maar menselijke processen worden niet meegenomen in modellen die voorspellen hoe de kust zich ontwikkelt. En dat is precies waar Lindenbergh verandering in wil brengen met het project AdaptCoast. “We hebben al gezien dat bulldozers regelmatig flinke aanpassingen maken, dat heeft effect op de kustlijn die we mee moeten nemen in voorspellingen. Zo kunnen we ook op deze invloeden anticiperen en onze kust beschermen.”

Adaptief meten

Momenteel worden er geschikte locaties uitgekozen om de kustveranderingen te volgen. Hiervoor wordt een permanente laserscanner ingezet die we kennen van de voorloper van dit project. Ook worden er 3D-camerasystemen ingezet en maken de onderzoekers gebruik van een nieuwe drone. Lindenbergh: “Als uit het algoritme blijkt dat er veel veranderingen staan te gebeuren kunnen we ter plekke de drone inzetten om de kust van bovenaf te laser scannen.” Ook richt het project zich op adaptief en slimmer meten, om erachter te komen op welke momenten het nodig is om uitgebreide metingen te doen, en op welke momenten de intensiteit van het monitoren naar beneden kan.

Open Technologieprogramma financiert drie Delftse onderzoeksprojecten

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan zeven onderzoeksprojecten via het Open Technologieprogramma. Drie van de totaal zeven voorstellen zijn gehonoreerd aan Delftse onderzoekers. In totaal financiert NWO de projecten met 5,8 miljoen euro, betrokken bedrijven en andere organisaties investeren 900 duizend euro.

Leer over de drie de projecten van TU Delft in dit nieuwsbericht.

Foto: De permanente laserscanner bij het strand in Noordwijk. Credit: Sander Vos