ICAI Lab 'AI for Energy Grids' start nieuwe reeks TU Delft AI for Energy & Sustainability Think Tanks

Nieuws - 27 januari 2023

Het ICAI Lab 'AI for Energy Grids' is een van de 17 nieuwe ICAI labs die onlangs zijn gelanceerd als onderdeel van het NWO LTP programma ROBUST. Dit lab gaat onderzoek doen naar de toepassing van AI op distributienetwerken, waarbij industriƫle kennis van Alliander wordt gecombineerd met academische kennis van de TU Delft, Universiteit Twente, Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem & Nijmegen. Het nieuwe lab sluit daarmee goed aan bij de ambities van de TU Delft voor het versnellen van de energietransitie.

Het Nederlandse elektriciteitsnet loopt momenteel tegen de grenzen van zijn distributiecapaciteit aan. Een sterk en slim elektriciteitsnet is essentieel voor de energietransitie, dus is het essentieel om de transportcapaciteit van het net te verbeteren. Het lab AI for Energy Grids richt zich op het uitbreiden van die transportcapaciteit op twee manieren: door het verbeteren van de werking van het net en door onderzoek te doen naar uitbreiding van de infrastructuur. Dit omvat het analyseren van netgegevens en het ontwikkelen van nieuwe AI-methodes en -tools die van deze gegevens leren.

Jochen Cremer, universitair docent bij de faculteit EWI, is als labmanager verantwoordelijk voor de wetenschappelijke richting van het lab. Cremer is ook co-director van het TU Delft AI Energy Lab, onderdeel van het TU Delft AI Initiative. Naast Jochen Cremer zijn er verschillende andere academici van de TU Delft verbonden aan het AI for Energy Grids Lab, waaronder Peter Palensky, Roel Dobbe, Simon Tindemans en Han La Poutre.

Het energiesysteem, en met name het distributienet, wordt steeds meer dynamisch, complex en stochastisch. De methoden om het net te plannen en te beheren gaan echter uit van passieve structuren en eenvoudige worst-case aannamen. Dat verlaagt de prestaties van het huidige net, en vormt dus een belemmering voor de energietransitie. Het is nu zaak een inhaalslag te maken en ook de methoden van de netbedrijven te transformeren. AI gaat een belangrijke bijdrage leveren aan zo'n toekomstig energiesysteem.

Jochen Cremer, universitair docent en labmanager ICAI-lab AI for Energy grids

AI for Energy and Sustainability (E&S) Think Tanks

Samen met zijn partners bij Alliander, Radboud Universiteit, Universiteit Twente en Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft Jochen Cremer gastsprekers uitgenodigd voor de nieuwe reeks TU Delft AI for Energy & Sustainability Think Tanks. In de reeks bijeenkomsten bespreekt het lab wat het wil bereiken en welke uitdagingen er liggen. De AI for Energy and Sustainability (E&S) Think Tank is een reeks online evenementen georganiseerd door het Delft AI Energy Lab en het PowerWeb Institute. Elke derde maandag 13:00-14:00 CET zoomen we in op onderzoek met ofwel een veelbelovende Artificial Intelligence (AI) methode of het veelbelovende gebruik ervan voor energie en duurzaamheid. Tijdens de evenementen kunt u deelnemen, leren, contact leggen, inspireren en geĆÆnspireerd worden voor nieuw onderzoek naar AI voor E&S. Een van de doelen van deze Think Tank serie is het ontwikkelen van een onderzoekskaart van AI onderzoek voor E&S. We nodigen MSc thesis studenten, PhD's, postdocs en medewerkers uit om deel te nemen aan de discussies. Inschrijven kan hier.

Vacature PhD

Het ICAI-lab AI for Energy Grids heeft een vacature voor een PhD, bij de TU Delft, over het onderwerp ā€œCongestion management and flexibility in electricity gridsā€. De volledige vacaturetekst staat hier.

Meer informatie

Over ICAI en LTP NOW ROBUST

ROBUST, een initiatief vanuit het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), is een samenwerking van 51 partners uit bedrijfsleven, overheid, en de kennissector, waaronder de TU Delft. Het totaalbudget van ROBUST is ruim 87 miljoen euro, en met de nieuwe impuls van NWO komen er 17 labs en 170 promovendi in 10 jaar bij. Lees ook: TU Delft in ROBUST met 3 nieuwe ICAI-labs en AI-clinics voor MKB door NWO-impuls van 25 miljoen euro

Over AI, data en digitalisering aan de TU Delft

Bij de TU Delft geloven we dat AI-technologie van groot belang is voor een duurzamere, veiligere en gezondere toekomst. Wij onderzoeken, ontwerpen en bouwen AI-technologie en bestuderen de toepassing ervan in de samenleving. AI-technologie speelt een sleutelrol in elk van onze acht faculteiten en is een integraal onderdeel van het onderwijs van onze studenten. Door AI-onderwijs, -onderzoek en -innovatie creĆ«ren we impact voor een betere samenleving. Bezoek onze website en ontdek meer over AI-onderzoek, -onderwijs en -innovatie in AI, Data & Digitalisering: www.tudelft.nl/ai