Regeling Kort wetenschappelijk werk TU Delft

Nieuws - 01 februari 2023

Per 1 februari 2023 treedt de Regeling kort wetenschappelijk werk TU Delft in werking, als onderdeel van het Open Access-beleid van TU Delft. Auteurs of medeauteurs van een ‘kort werk van wetenschap’ waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, hebben het wettelijk recht om dit binnen zes maanden na publicatie gratis beschikbaar te stellen voor het publiek. In de regeling is opgenomen dat deze beschikbaarstelling door TU Delft automatisch wordt uitgevoerd middels de TU Delft Repository. Eerder heeft hiervoor een pilot plaatsgevonden die succesvol is verlopen.
De regeling geldt voor het werk van medewerkers, en zal in beginsel ook van toepassing zijn voor gasten en gedetacheerden.

Opt-out mogelijkheid
De auteur of medeauteur van kort wetenschappelijk werk heeft het recht om af te zien van de beschikbaarstelling via de TU Delft Repository. Er kan voor elke afzonderlijke korte publicatie of generiek voor alle korte wetenschappelijke werken door de auteur tijdig voor de beschikbaarstelling een opt-out aangevraagd worden.