De energietransitie voor de luchtvaart realiseren

Nieuws - 27 maart 2023

"Mensen reizen omdat ze het kunnen. Zodra we genoeg verdienen, klimmen we op de transportladder. We stappen over van wandelen en fietsen naar autorijden en vliegen, waardoor onze impact op het klimaat steeds groter wordt. Mensen hebben daar alle recht toe, maar nu de inkomens wereldwijd stijgen, zal het leiden tot een ongewenste toename van de klimaatimpact van vervoer." In zijn intreerede als hoogleraar ‘Sustainable Aircraft Propulsion’ zal Arvind Gangoli Rao het recht van mensen verdedigen om omhoog te klimmen op de transportladder én uitleggen hoe hij het klimaateffect dat dit veroorzaakt wil verminderen: door de energietransitie in de luchtvaart te realiseren. De inaugurele rede van Gangoli Rao vindt op 31 maart om 15.00 uur plaats in Delft. De rede zal ook live en als opname online beschikbaar zijn. 

Photo credit: Getty

Het dilemma onder ogen zien

Een van de grafieken die hoogleraar ‘Sustainable Aircraft Propulsion’ Arvind Gangoli Rao zal laten zien tijdens zijn intreerede aan de TU Delft toont hoe het inkomen van mensen rechtstreeks verband houdt met hun reisgedrag. Mensen die maar 1 Dollar per dag verdienen, kunnen het zich alleen veroorloven om te lopen of te fietsen. Een extreem rijk persoon met een inkomen van 100.000 Dollar per dag kan in een privéjet vliegen of zelfs als ruimtetoerist de stratosfeer verkennen. Naarmate mensen hoger op de ladder komen, wordt het vervoer dat zij gebruiken steeds schadelijker voor het milieu. Het wereldwijde gemiddelde inkomen stijgt. Het dilemma dat Gangoli Rao laat zien is duidelijk: mensen hebben het volste recht om hoger op de transportladder te klimmen, maar de groei van milieuvervuilend vervoer is een reële bedreiging voor ons klimaat.

De energietransitie voor de luchtvaart realiseren

Gangoli Rao en collega's van de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft zijn de uitdaging aangegaan om dit dilemma te helpen aanpakken. Hun insteek: maak de luchtvaart duurzaam. In zijn intreerede vertelt Gangoli Rao het verhaal van de klimaatimpact van de luchtvaart en de mogelijkheden en moeilijkheden om de luchtvaart klimaatneutraal te maken. Hij zal ook ingaan op wat hij heeft geleerd door deelname aan verschillende nationale en internationale projecten.  Hoe heeft het ‘blended wing’ vliegtuigontwerp met innovatieve voortstuwingstechnologie van het AHEAD-project de weg vrijgemaakt voor het ZEROe programma van Airbus? Hoe kan een gasturbine die op verschillende brandstoffen kan vliegen in combinatie met  ‘Boundary Layer Ingestion’ (BLI) technologie het klimaateffect van de luchtvaart op korte termijn verminderen (APPU)? Wat kunnen we verwachten van het verbranden van kerosine met behulp van waterstof (HOPE)? Gangoli Rao onthult ook de aanpak van zijn nieuwe onderzoeksgroep: "Wij willen de  weg vrijmaken voor de energietransitie in de luchtvaart. Met ons onderzoek en onze innovaties willen we het mogelijk maken duurzame energie te gebruiken in nieuwe aandrijftechnologie met lage emissies.
 

We willen die innovaties bovendien niet alleen demonsteren in computermodellen en op de grond, maar ook in de lucht." Gangoli Rao roept ook op tot samenwerking: "Dit dilemma heeft sociale en politieke kanten en aspecten die we met technologie en kennis kunnen aanpakken. We kunnen alleen slagen als we samenwerken."

Laten we onze verantwoordelijkheid nemen in de rijke landen

Gangoli Rao is vastbesloten: "Ik geloof dat we een groot deel van het dilemma kunnen helpen oplossen door de luchtvaart - en ander vervoer dat de meerderheid van de mensen gebruikt - duurzaam te maken. Maar we moeten in de rijke landen ook meer verantwoordelijkheid nemen. We kunnen en moeten minder vliegen. Dit geldt vooral voor de superrijken: "Een korte reis als ruimtetoerist naar de ruimte of vliegen met een hypersonisch vliegtuig op grotere hoogte veroorzaakt enorme onomkeerbare schade aan de atmosfeer. Dat is gewoon niet eerlijk."  

De intreerede van prof. Arvind Gangoli Rao vindt plaats op 31 maart 2023 om 15.00 uur in het Aula Congrescentrum van de TU Delft. De toespraak zal ook live worden gestreamd en kan online worden teruggekeken.

Meer informatie

Bekijk een video over het onderzoek naar waterstof verbranding in het lab op de TU Delft