Projectsubsidies toegekend door Open Education Stimulation Fund 2022

Nieuws - 06 februari 2023

In oktober 2022 lanceerde het Open Science Programma het Open Education Stimulation Fund om medewerkers van de TU Delft te stimuleren om innovatief open onderwijs te ontwikkelen. Medewerkers van alle faculteiten werden aangemoedigd om een voorstel in te dienen voor Open Onderwijsprojecten tot EUR 20.000 en met een maximale looptijd van 1 jaar.

Het Open Science Programma was aangenaam verrast door het aantal ingediende voorstellen. In totaal zijn aan 11 projecten subsidies toegekend, waaronder voor een 'Coastal Dynamics Open Codebook', 'Decolonising Data Science Education' en een 'Quiz generator for interactive MOOC'. Een kick-off sessie vond plaats op 27 januari. De projectgroepen spraken af het komende jaar verschillende keren bijeen te komen om hun ervaringen en inzichten te delen. Daarnaast wordt er ook een reeks workshops georganiseerd op basis van hun behoeftes. 

Er is een duidelijke behoefte aan financiering voor Open Onderwijsprojecten binnen de faculteiten, wat aansluit bij het Open Educational Resources (OER)-beleid van de TU Delft. In dit kader is er dan ook ingezet op het financieren van nieuwe projecten voor de toekomst. 

Vragen over open onderwijs en hoe het Open Education team jou kan ondersteunen? Neem contact op met Michiel de Jong, projectleider Open Education bij de TU Delft Library.