Gerdien de Vries in NRC over kantelpunten in klimaatcrisis

Nieuws - 30 januari 2023 - Webredactie

Kunnen we de omslag naar het onleefbaar worden van grote delen van de aarde door klimaatverandering nog voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen? Daarvoor zou een maatschappelijk kantelpunt noodzakelijk zijn, een omslag naar een massale gezamenlijke inspanning om alles te doen wat daarvoor nodig is. Als individu kan je misschien het idee hebben dat het een druppel op de gloeiende plaat is”, Gerdien de Vries, „Maar jouw gedrag beïnvloedt anderen. Ook hier geldt: gedrag kan besmettelijk zijn."