Kornelis Blok en Behnam Taebi benoemd tot leden Wetenschappelijke Klimaatraad

Nieuws - 27 maart 2023 - Webredactie

De ministerraad heeft op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie ingestemd met de benoeming van negen nieuwe leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Onder hen zijn TU Delft onderzoekers Kornelis Blok en Behnam Taebi. De raad adviseert het kabinet over klimaatbeleid, op basis van onafhankelijke wetenschappelijke kennis.

De WKR bestaat uit tien leden met diverse achtergronden. Behnam Taebi is hoogleraar Energie & Klimaat Ethiek, Kornelis Blok is hoogleraar Energiesysteemanalyse. De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is een onafhankelijk, wetenschappelijk college dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering of het parlement over het te voeren klimaatbeleid. 

Input voor klimaatplan

Het eerste advies van de WKR, dat voor 1 februari 2024 wordt uitgebracht, gaat over dilemmaā€™s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren beschrijft. Het kabinet presenteert het Klimaatplan in het najaar van 2024.

Ledenlijst

  • Jan Willem Erisman (eerder benoemd, voorzitter) - hoogleraar milieu en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Leiden
  • Heleen de Coninck (plaatsvervangend voorzitter) - hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven, hoogleraar systeemtransitie en klimaatverandering,  Radboud Universiteit;
  • Sanne Akerboom - universitair docent regulering en governance van de energietransitie, Universiteit Utrecht;
  • Kornelis Blok - hoogleraar energiesysteemanalyse, Technische Universiteit Delft;
  • Marjolijn Haasnoot - senior onderzoeker/adviseur Deltares, universitair hoofddocent klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht;
  • Machiel Mulder - hoogleraar energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Wouter Peters - hoogleraar koolstofkringloop en atmosferische samenstelling, Wageningen University en Research, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Wieke Pot - universitair docent bestuurskunde, Wageningen University en Research;
  • Linda Steg - hoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen;
  • Behnam Taebi - hoogleraar energie- en klimaatethiek, Technische Universiteit Delft.