Laurens de Vries benoemd in Adviescommissie Maatwerkaanpak Verduurzaming Industrie

Nieuws - 02 maart 2023 - Webredactie

Minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Laurens de Vries onlangs benoemd als lid van de Adviescommissie Maatwerkaanpak Verduurzaming Industrie. Met de maatwerkaanpak biedt het Kabinet de 10 tot 20 grootste industriële uitstoters (o.a. chemie, raffinage, staal en kunstmest) in Nederland de mogelijkheid om verduurzaming verder te versnellen. 

Met de externe adviescommissie wordt onafhankelijke advisering vooruitlopend op bindende maatwerkafspraken tussen de overheid en de 20 grootste industriële uitstoters geborgd. De plannen van het kabinet worden door deze externe deskundigen getoetst op onder andere haalbaarheid, kosteneffectiviteit en ambitieniveau. Andere leden in de adviescommissie zijn: Carolien Gehrels (voorzitter), Ton Büchner, Tanja Cuppen en Pieter Boot.