MSCA Doctoral Network beurs toegekend voor AI en verkeersveiligheid: 'IVORY'

Nieuws - 04 april 2023 - Webredactie

Verkeersongevallen veroorzaken wereldwijd meer dan 1,35 miljoen doden per jaar. De VN en de Europese Unie wil het aantal slachtoffers terugbrengen naar nul. Het onlangs toegekende Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) Doctoral Network 'IVORY' richt zich op dit doel en gaat in september 2023 van start. Een netwerk van industriële doctoraten wordt dan opgezet om een nieuw kader te ontwikkelen voor een optimale integratie van AI in onderzoek naar verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een nieuwe generatie toonaangevende onderzoekers op dit gebied opgeleid. Eleonora Papadimitriou, wetenschapper bij faculteit TBM van de TU Delft, leidt het netwerk. Andere betrokken TBM-onderzoekers zijn Amir Pooyan Afghari, Filippo Santoni de Sio en Pieter van Gelder.

IVORY staat voor AI for Vision Zero in Road Safety. Het beoogt de ontwikkeling van verantwoorde, eerlijke en impactvolle AI voor verkeersveiligheid, nieuwe manieren van ondersteuning van weggebruikers en interactie tussen mens, voertuig en omgeving, nieuwe schaalbare en rechtvaardige AI-technologieën voor proactief beheer van de veiligheid van de infrastructuur, en een duurzaam netwerk voor het delen van kennis over AI voor verkeersveiligheid. IVORY kiest voor een "design-for-values"-benadering van AI voor verkeersveiligheid, waarbij de ethische beginselen van rechtvaardigheid en verklaarbaarheid in praktijk worden gebracht en efficiënte AI-oplossingen worden geboden, ook voor kansarme groepen.

Papadimitriou: "Ik ben erg verheugd dat we deze Doctoral Network beurs hebben gekregen. We gaan kennis van veiligheidswetenschap, techniek, datawetenschap, menselijke factoren en ethiek combineren om deze urgente maatschappelijke uitdaging van verkeersveiligheid aan te pakken. Ik kijk ernaar uit om te beginnen met het in werking stellen van het netwerk en om de carrières van dertien jonge onderzoekers te versterken door ze in contact te brengen met zowel de industrie als academische wereld. We gaan een online leer- en netwerkplatform voor AI in verkeersveiligheid te creëren dat na afloop van het project beschikbaar zal zijn voor toekomstige onderzoekers op dit gebied."

IVORY bestaat uit 4 academische en 8 niet-academische onderzoekers en 8 partners uit 10 landen. 
 

Over MSCA Doctoral Networks

De MSCA Doctoral Networks hebben tot doel creatieve, ondernemende, innovatieve en veerkrachtige doctoraatskandidaten op te leiden die in staat zijn de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan en kennis en ideeën om te zetten in producten en diensten met economisch en maatschappelijk nut. De MSCA Doctoral Networks vergroten de aantrekkelijkheid en excellentie van doctoraatsopleidingen in Europa. Zij rusten onderzoekers uit met de juiste combinatie van onderzoeksgerelateerde en overdraagbare competenties en zullen hun betere carrièrevooruitzichten bieden in zowel de academische als de niet-academische sector door middel van internationale, intersectorale en interdisciplinaire mobiliteit in combinatie met een op innovatie gerichte mentaliteit.