Nieuwe opleidingsdirecteuren en -manager: Geertje Bekebrede, Anneke Zuiderwijk en Özge Okur

Nieuws - 11 mei 2023 - Webredactie

De komende maanden worden Özge Okur, Geertje Bekebrede en Anneke Zuiderwijk opleidingsmanager en opleidingsdirecteuren bij onze faculteit. Sinds 1 mei is Özge Okur opleidingsmanager MSc EPA. Geertje Bekebrede is per 1 juli opleidingsdirecteur MSc CoSEM en per september 2023 is Anneke Zuiderwijk opleidingsdirecteur BSc TB.

Per april 2023 is een herstructurering in het Onderwijs Management Team (OMT) doorgevoerd. Daarmee zijn een aantal plaatsen vrijgekomen zodat taken binnen de onderwijsdirectie efficiënter verdeeld kunnen worden. Voortaan worden opleidingsdirecteuren ondersteund door een opleidingsmanager. Waar de opleidingsdirecteur verantwoordelijk is voor de opleiding, zullen de nieuwe opleidingsmanagers (onder andere) het contact met studenten op zich nemen.

Onderwijsdirecteur Neelke Doorn kijkt uit naar het werken met een nieuwe groep enthousiaste mensen: “Het onderwijs-MT is een toegewijd en collegiaal team, dus het is met gemengde gevoelens dat we afscheid nemen van Jan Anne en Ivo. Met Anneke en Geertje hebben we twee ijzersterke opleidingsdirecteuren gevonden met dezelfde collegiale houding. Met hun benoeming en ook de benoeming van Özge als opleidingsmanager van EPA heb ik het vertrouwen dat de opleidingen in goede handen zijn. Ik wil Jan Anne en Ivo graag bedanken voor hun waardevolle werk en hun toewijding tot ons onderwijs. Ik kijk uit naar de toekomst en de samenwerking met Özge, Geertje en Anneke.”

Geertje Bekebrede
Özge Okur
Anneke Zuiderwijk

BSc TB

Anneke Zuiderwijk neemt het stokje als opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde over. Na 6 jaar zwaait Jan Anne Annema af. “Onder Jan Anne’s leiderschap is er al veel bereikt en ik zou daar graag op voort willen bouwen. Ik zie bijvoorbeeld kansen om de afstemming tussen TB-vakken en de interactie tussen TB-docenten te verbeteren, om nieuwe TB-docenten die van buiten TBM komen verder te ondersteunen en om te kijken in hoeverre onze afgestudeerde TB-studenten voldoen aan de verwachtingen van hun toekomstige werkgevers. Ook heeft de visitatiecommissie een aantal relevante aanbevelingen gegeven over het bachelor eindproject en zijn er onder docenten zorgen over de schrijfvaardigheden van onze bachelor studenten en de nasleep van de coronacrisis.”

MSc CoSEM

Geertje Bekebrede volgt Ivo Bouwman op als opleidingsdirecteur van de masteropleiding Complex Systems Engineering and Management. Ivo zal de rol van opleidingsmanager op zich nemen. “Ik ben erg verheugd dat ik programmadirecteur van de MSc opleiding CoSEM word. Ik geef al vele jaren colleges in CoSEM en word iedere keer verrast door de creativiteit van de studenten en de wil om de wereld een beetje mooier te maken. Daarnaast zie ik de uitdagingen van studenten en docenten. Vanuit deze positie wil ik samen met mijn collega docenten een plek bieden waar studenten zich kunnen ontwikkelen om goed voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan.”

MSc EPA

Özge Okur gaat zich samen met Haiko van der Voort inzetten voor de masteropleiding Engineering and Policy Analysis. “Ik geef de afgelopen jaren met heel veel plezier les binnen het EPA-programma. Door deze rol ben ik meer betrokken bij de structuur van EPA en de activiteiten.”

MSc MOT

Voor de masteropleiding Management of Technology lopen de gesprekken nog.