Noodzaak tot investeren in de nucleaire kennisinfrastructuur

Investering om de koppositie in het unieke Nederlandse nucleaire en stralingsecosysteem te behouden

Nieuws - 16 februari 2023 - Communication TNW


De TU Delft heeft een integrale visie gepresenteerd op de Nederlandse wereldpositie in het nucleaire en stralingsecosysteem. Dit ecosysteem levert een grote en cruciale bijdrage aan de energietransitie, effectieve gezondheidszorg en de materiaaltransitie.

De Nederlandse overheid staat aan de vooravond van grote investeringsbeslissingen (de bouw van 2 kerncentrales en de nieuwe medische isotopenproductiereactor Pallas). Bovendien zijn er diverse private initiatieven. Betrokken partijen er- en herkennen dat het cruciaal is dat er in een brede nucleaire kennisinfrastructuur geïnvesteerd wordt; er is een impuls nodig om aan de toenemende vraag naar goed opgeleide medewerkers te kunnen voldoen.

De TU Delft wil zijn verantwoordelijkheid nemen en samen met de betrokken ministeries en publiek/private partijen, concrete plannen maken om de gehele onderwijs keten (van MBO, HBO tot WO) weer aantrekkelijk te maken. Onderzoek en innovatie zijn van groot belang om studenten aan te trekken en het nucleaire en stralingsecosysteem te laten floreren. Bovendien zal de samenwerking, als ook programma’s in het kader van ‘leven lang leren’ leiden tot verspreiding en verbreding van kennis in het nucleaire vakgebied.

Het volledige visiedocument vindt u op de website van TU Delft Reactor Institute.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg dan TU Delft Reactor Institute op LinkedIn. Voor vragen kunt u terecht bij onze Wetenschapsvoorlichter Climate & Energy Dave Boomkens, d.j.boomkens@tudelft.nl .