NWO-subsidie voor een kosteneffectief zonneraam dat energie genereert

Nieuws - 08 juni 2023 - Communication TNW

Het raam van de toekomst bespaart niet alleen energie, maar genereert het ook

Erik van der Kolk

In dit project zullen TU Delft, Physee en NSG-Pilkington een kosteneffectief energieopwekkend luminescerende coating voor ramen ontwikkelen op basis van het principe van een luminescente zonneconcentrator. Dit zal worden bereikt met nieuwe luminescerende materialen die uniform over het gehele zichtbare zonnespectrum kunnen absorberen, de geabsorbeerde energie opnieuw kunnen uitzenden en transporteren naar zonnecellen. Het doel is om fundamenteel inzicht te krijgen in de energie-overdrachtsprocessen van de absorberende coating naar de infrarood-emitterende luminescentiecentra in de coating om uiteindelijk een zonneraam van 80 x 80 cm2 te maken met een recordefficiƫntie.
 
Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan dit onderzoeksproject toe via het Open Technologieprogramma.

luminescent solar concentrator tudelft

Zie ook: Luminescence materials

Lees hier het NWO-bericht

Erik van der Kolk