Vici voor Valeria Garbin, Simon Gröblacher en Atsushi Urakawa

Nieuws - 23 februari 2023 - Communication TNW

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan Delftse wetenschappers Valeria Garbin, Simon Gröblacher en Atsushi Urakawa een Vici-financiering toegekend van maximaal 1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen de laureaten gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

Go with the flow – Inzicht in de stromingsfysica van innovatieve meerfase-reactoren
Dr. V. Garbin

De zoektocht naar duurzamere chemische processen leidt tot complexere reacties waarbij meerdere chemicaliën (organisch, anorganisch) in verschillende fasen (vast/vloeibaar/vloeibaar) betrokken zijn. Het opschalen van deze reacties naar industriële reactorschaal vereist volledige controle over hen, wat op zijn beurt een volledig begrip van de onderliggende stromingsfysica vereist. Het samenspel van meerdere componenten en fasen die deelnemen aan de reactie, maakt dit aspect echter uiterst complex. Onderzoekers combineren de nieuwste inzichten en technieken uit de vloeistofmechanica, colloïde- en interface-wetenschap en zachte materie om de stromingsfysica van multi-component- en meerfase-systemen vol complexe interfaces met ongekende precisie te beschrijven.

Het is een eer om deze beurs te ontvangen. Hiermee kan mijn groep onze expertise in de stromingsleer combineren met multi-fase reacties en zo een nieuwe onderzoeksrichting in duurzame chemische conversie verkennen.

Valeria Garbin

Mechanische beweging controleren via individuele spins
Prof. dr S. Gröblacher

Werkt de quantummechanica die we op nanoschaal kennen nog steeds met macroscopische voorwerpen? Het creëren van quantumtoestanden met grote mechanische systemen kan deze intrigerende vraag beantwoorden, maar hoe groter het systeem, hoe moeilijker dit wordt. In een nieuwe benadering koppelen wetenschappers een quantumsysteem, in dit geval de spin van een enkel erbium-ion, rechtstreeks aan de beweging van een mechanische oscillator, om zo complexe quantumtoestanden te creëren op macroscopische schaal. Dit maakt de weg vrij naar volledige quantumcontrole over mechanische beweging en naar het testen van de quantumtheorie als nooit tevoren.

Ik ben erg vereerd en enthousiast dat ik de prestigieuze NWO Vici-beurs mag ontvangen. Hiermee kan mijn groep een nieuwe onderzoeksrichting opzetten waarin we een quantumsysteem met twee niveaus zullen gebruiken om complexe quantumtoestanden uit mechanische oscillatoren te creëren.

Simon Gröblacher

Operando-beschrijving van katalytische activiteit uit de gradiënten op reactorschaal 
Prof. dr. ir. A. Urakawa

Katalyse is de enabler van toekomstige duurzame en circulaire technologieën. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe analytische instrumenten om ongekende inzichten te verwerven in katalytisch actieve plaatsen en soorten, evenals in vloeistofconcentratie onder werkende, operando-omstandigheden. Samen met complementaire analytische instrumenten zullen gradiënten op reactorschaal, zoals vloeistofconcentratie, temperatuur, oppervlakte-actieve plaatsen en soorten, elektronische toestanden van katalysatoren worden opgehelderd. Dit onderzoek is gericht op het blootleggen van reactiemechanismen en kinetiek met de hoogste nauwkeurigheid om de rationele ontwikkeling van de volgende generatie katalytische processen en hun commercialisering te versnellen.

De Vici-beurs helpt mij om fundamentele onderzoeksinstrumenten te ontwikkelen waarmee ik katalysereacties precies leer begrijpen en beschrijven. Ik ben erg enthousiast over dit voorrecht om R&D-methoden uit de katalysetechniek naar een hoger niveau te tillen en om de transitie naar duurzamer gebruik en productie van chemicaliën en brandstoffen te versnellen!

Atsushi Urakawa

Over Vici
De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend, bouwen hun onderzoeksgroep verder uit, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie, als ze die nog niet zouden hebben.

 

Lees hier het persbericht van NWO
 

Dr. Valeria Garbin

Prof. Simon Gröblacher

Department of Quantum Nanoscience
Kavli Institute of Nanoscience
Delft University of Technology

Prof. Atsushi Urakawa

 • +31 (0)15 27 89402
 • A.Urakawa@tudelft.nl
 • Building 58, E2.100
  Van der Maasweg 9
  2629 HZ Delft
  The Netherlands

   

  Management Assistant
  Els Arkesteijn
  +31 (0)15 27 83516
  E.M.P.Arkesteijn@TUDelft.nl