TU Delft in ROBUST met 3 nieuwe ICAI-labs en AI-clinics voor MKB door NWO-impuls van 25 miljoen euro

Nieuws - 10 januari 2023 - Webredactie Communication

Vandaag maakte de NWO bekend dat zij het ROBUST-programma 25 miljoen euro toekent. ROBUST, een initiatief vanuit het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), is een samenwerking van 51 partners uit bedrijfsleven, overheid, en de kennissector, waaronder de TU Delft. Het totaalbudget van ROBUST is ruim 87 miljoen euro, en met de nieuwe impuls van NWO komen er 17 labs en 170 promovendi in 10 jaar bij. 
Arie van Deursen, hoogleraar Software engineering bij TU Delft, zit in de adviesraad van ICAI en is een van de hoofdaanvragers van ROBUST. TU Delft werkte al samen in vijf ICAI-labs, en daar komen nu drie nieuwe ICAI-labs en AI-clinics voor het midden- en kleinbedrijf bij.

De ICAI-lab formule, waarin vijf promovendi vijf jaar lang nauw samenwerken met bedrijven of maatschappelijke organisaties, blijkt een groot succes, ook voor de TU Delft. Binnen het ROBUST-lange termijn programma gaan we nog veel meer van die vruchtbare samenwerkingen aan: in totaal met meer dan 50 verschillende partners. Er is zo kritische massa én kruisbestuiving ontstaan – de perfecte manier om de cruciale uitdaging van betrouwbare AI aan te pakken.

Arie van Deursen, wetenschappelijk directeur van één van de bestaande labs en mede-aanvrager van het ROBUST-voorstel

De nieuwe labs zijn het ICAI-lab AI for Energy Grids, het ICAI-lab RAIL en het ICAI-lab TROIKA. Deze labs buigen zich respectievelijk over het verbeteren van energieopslagcapaciteit, het verhogen van de totale logistieke spoorwegcapaciteit en over de betrouwbare ontwikkeling van collaboratieve kennisstructuren, waarmee wordt bijgedragen aan accuratere beslissingen. Daarnaast zijn middelen gegund voor het aanbieden van Zuid-Holland AI-clinics voor het MKB. De TU Delft is blij met de toevoeging van deze vier nieuwe activiteiten, omdat deze nieuwe AI-labs en AI-clinics passen in het geheel aan onderwijs- onderzoeks- en innovatie-activiteiten die de TU Delft heeft gebundeld in het TU Delft AI Initiative. Het AI Initiative staat onder leiding van Geert-Jan Houben en verbindt onderzoek, onderwijs en samenwerkingsverbanden in en met AI, data en digitalisatie.

Het is geweldig om te zien hoe wetenschappers van de TU Delft onderzoeks- en innovatiebijdragen kunnen leveren aan de belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van dit prestigieuze, nationale langetermijnprogramma. Het laat zien hoe de aanpak van de TU Delft om onderzoek in-AI en met-AI te combineren een uitstekende basis vormt voor impact in de samenleving.

Geert-Jan Houben, Pro Vice Rector Magnificus AI, Data en Digitalisering

Meer over AI, data en digitalisering aan de TU Delft

Bij de TU Delft geloven we dat AI-technologie van groot belang is voor een duurzamere, veiligere en gezondere toekomst. Wij onderzoeken, ontwerpen en bouwen AI-technologie en bestuderen de toepassing ervan in de samenleving. AI-technologie speelt een sleutelrol in elk van onze acht faculteiten en is een integraal onderdeel van het onderwijs van onze studenten. Door AI-onderwijs, -onderzoek en -innovatie creëren we impact voor een betere samenleving. Bezoek onze website en ontdek meer over AI-onderzoek, -onderwijs en -innovatie in AI, Data & Digitalisering: www.tudelft.nl/ai