Vier ontwerpen voor aardbevingsbestendige onderkomens voor Turkije en Syrië

Nieuws - 28 maart 2023 - Webredactie Communication

Modulaire woningen die snel aangepast kunnen worden aan een gezinssituatie, puin slim hergebruiken als bouwmateriaal voor tijdelijke woningen, noodopvang in tentenkampen zo opzetten dat toch gemeenschappen samen kunnen zijn. Met zulke woonoplossingen en ontwerpen kwamen 50 studenten van de TU Delft na een onderwijsweek over aardbevingsbestendig bouwen en architectuur na humanitaire rampen. De beste ideeën worden doorontwikkeld in een 1:1 prototype van een aardbevingsbestendig tijdelijk onderkomen om daarna in Turkije en Syrië ingezet te kunnen worden. 

Na de aardbevingen in Turkije en Syrië bivakkeren nog steeds duizenden getroffen inwoners van Turkije en Syrië in de ijzige buitenlucht. Velen hebben geen woning of vertrouwen hun huis niet meer. Op initiatief van studente Meriç Kessaf, die zelf familieleden in de regio verloor, heeft een team studenten en docenten bij faculteit Bouwkunde besloten hun expertise in te zetten voor de wederopbouw van de regio. In een 5 dagen durende workshop verdiepten 50 studenten van de TU Delft zich in aardbevingsbestendig bouwen en architectuur bij humanitaire rampen. Uiteindelijk maakten ze in groepjes een ontwerp voor snelle woonoplossingen voor de middellange termijn voor de vele dakloze slachtoffers. 

Bevingsbestendig, hergebruik, gemeenschappelijk

De ontwerpen moeten uiteraard nieuwe bevingen of naschokken kunnen doorstaan, door de lokale bevolking zelf snel gebouwd kunnen worden met materiaal dat al voorhanden is en gemakkelijk te demonteren zijn. De groepen hielden niet alleen rekening met veilig en snel onderdak. Wegen en bruggen zijn onbegaanbaar, wat de aanvoer van nieuw bouwmateriaal bemoeilijkt. Mensen hebben geen inkomsten en er is nauwelijks stromend water of elektriciteit. Bij hun ontwerp keken de Delftse studenten daarom ook naar hoe er banen gecreëerd kunnen worden, hoe gemeenschappen betrokken kunnen worden bij de bouw van deze tijdelijke woningen, hoe het puin in steden hergebruikt of anders ingezet kan worden en hoe je mensen kunt helpen een constructie weer te vertrouwen nu velen liever koud maar veilig in de buitenlucht slapen.  

Een levensgroot prototype

De beste aspecten van alle ontwerpen worden na de workshopweek door het studententeam achter dit initiatief doorontwikkeld in een 1:1 prototype van een aardbevingsbestendige woning die fysiek getest kan worden. Vervolgens wordt dit ontwerp gerealiseerd op locaties in Turkije en Syrië waar dat nu hard nodig is. Er is al contact met diverse organisaties ter plaatse en vele bedrijven hebben hun hulp aangeboden bij de realisatie.

Wil en kun je vanuit je kennis of interesse bijdragen aan de doorontwikkeling, dan kun je per e-mail of via Linkedin contact opnemen met het team. 

Vier ontwerpen

Rebuilding Antakya

Tijs van der Eng, Lise Sarda, Farrah Jacobs, Takehito Yuki, Rens van Poppe

Deze groep ontwikkelde een huis dat eenvoudig aangepast kan worden afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners en het aantal bewoners. Zo kan dit ontwerp voor vele huizen ingezet worden. De groep bedacht een constructie met prefab constructies van staal. Staal is lokaal beschikbaar (in tegenstelling tot hout). Met de prefab stalen frames kunnen mensen het lokaal zelf in elkaar zetten.

De groep maakte ook een ontwerp voor de opstelling van huizen ten opzichte van elkaar. Huizen worden in groepjes bij elkaar gezet, met een open ruimte ertussen, zoals typisch gebouwd wordt in Antakya. 

Shelter town

Bart Koppejan, Eveline Scheffel, Iman Mustafa, Dost Sahingoz, Vanessa Heider

Natuurrampen kunnen ertoe leiden dat mensen langere tijd, soms meer dan tien jaar, onderdak zoeken. Opvanglocaties (‘shelters’) zijn meestal bedoeld als tijdelijke oplossingen, terwijl ze in werkelijkheid vaak langdurig bewoond worden. Kun je op een andere manier naar tijdelijke onderkomens kijken en van daaruit een zelfvoorzienende stad ontwikkelen? 

De eerste stap in deze aanpak is het bouwen van een gemeenschappelijk centrum dat een hub wordt, een belangrijk knooppunt dat de transformatie begeleid. Dit centrum verzamelt gegevens over de beschikbare middelen, waaronder elektriciteit, water en riolering en gegevens over de mensen die in het opvangcentrum wonen en hoe zij kunnen helpen. Door de gemeenschap er vanaf het begin bij te betrekken en de transformatie te zien als een gezamenlijke inspanning, kan het vertrouwen in het bouwproces worden hersteld. 

Als tijdelijke onderkomens aardbevingsbestendige huizen kunnen worden met meerdere verdiepingen, kan het aantal tijdelijke onderkomens geleidelijk afnemen. De aanleg van infrastructuur zoals elektriciteit, waterleidingen en riolering kan helpen de overgang naar een volledig functionerende stad te voltooien. Door samen te werken met de plaatselijke gemeenschap en toezicht te houden op de ontwikkeling, kunnen de schuilplaatsen permanente woningen worden.

Facilitate - Give

Esra Ipek, Martin Lejewaan, Alkiviadis Oikonomidis, Akashat Kazana

Deze groep bedacht een manier om tijdelijke opvanglocaties goed op te zetten zodat bestaande gemeenschappen zich weer kunnen verenigen. Stap 1 in dit plan is om community centers op te zetten (buurthuizen) op diverse locaties die faciliteren dat professionals in contact komen met de overlevenden die ze willen helpen en aan de andere kant gemeenschappen helpt om weer samen te leven. Om zulke buurtcentra heen kunnen vervolgens oude gemeenschappen zich tijdelijk vestigen in tenten (stap 2). 

Mensen die gewend waren samen te leven hebben zo weer een plaats om elkaar te ontmoeten en hun leven op te pakken. Families kunnen bij elkaar wonen. En door verschillende buurtcentra te plaatsen op verschillende locaties, komt er een clustering van wijken in plaats van een enorm veld met tenten zonder identiteit. 

Om chaos te voorkomen en veiligheid en privacy te  geven, plaatst de groep muren in de vorm van T die de ruimte afbakenen. 

 

 

Rebuilding the future with the past

Eda Akaltun, Shreye Sin, Deniz Erinc, Stijn Kuijsters

In de getroffen steden is het een groot probleem dat er veel betonpuin en ander afval ligt. Het is een enorme opgave om dat af te voeren en er is geen oplossing voor. Kun je puin van ingestorte gebouwen en infrastructuur gebruiken als nieuw bouwmateriaal? Deze groep bedacht manieren om afval om te zetten in bouwstenen en testte een aantal oplossingen.  

Kortetermijnoplossingen die de groep ontwikkelde zijn noodtenten gemaakt van verstevigd staal en muren gemaakt uit autobanden, die gevuld en verstevigd kunnen worden met afval. Zie de foto’s hieronder. 

Het initiatief ‘START-TU Delft’ (Syrian Turkish Architectural Recovery Team)

Het  START - Syrian Turkye Architectural Recovery Team Initiatief – is opgericht door een groep studenten om medestudenten te onderwijzen over wederopbouw na rampen en aardbevingsbestendigheid en om met gezamenlijke kennis en expertise een modulaire shelter maken.

 â€œHet is erg moeilijk om niets te doen terwijl deze catastrofe zich ontvouwt, vooral als we bedenken dat we alle kennis in huis hebben bij de TU Delft. Het doel van ons werk en onze motivatie is dat we onze studenten voldoende kennis bijbrengen over het getroffen gebied, aardbevingsbestendige constructies, bouwcultuur en programmabenodigdheden.” Dit initiatief richt zich nu op de ramp in Turkije en Syrië maar deze kennis moet ook bij studenten beklijven voor toekomstige rampen in de wereld.

Bekijk de website van START. Wil en kun je vanuit je kennis en interesse bijdragen aan het initiatief, dan kun je per e-mail of via Linkedin contact opnemen met het team. 

De studenten van dit initiatief worden begeleid door docent Job Schroën van het master vak EXTREME. Lees de education story die gemaakt is over het vak Extreme en docent Job Schroen.

Deze activiteiten zijn mede gesponsord door de TU Delft | Global Initiative, het platform en aanjager van Science and Technology for Global Development voor Delftse wetenschappers en studenten. Het initiatief wordt breed ondersteund door andere docenten en werknemers van de faculteit en universiteit.