Vijf Vici’s voor Delftse toponderzoekers

Nieuws - 23 februari 2023 - Webredactie Communication

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vijf Delftse wetenschappers een Vici-financiering toegekend van maximaal 1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen zij gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. In totaal zijn 34 Vici-beurzen toegekend.

De vijf Delftse Vici's zijn: 

Slowing down premature obsolescence: Keeping the value of consumer electronics high by design

Prof. dr. ir. Ruth Mugge, Industrieel Ontwerpen (IO)
Het vervangen van consumentenelektronica heeft een negatieve impact op het milieu. Desondanks vervangen consumenten hun producten veelal vroegtijdig terwijl deze nog prima functioneerden. Dit project zal onderzoeken welke design interventies deze vroegtijdige veroudering kunnen afremmen door het versterken en prolongeren van de waarde van producten in eigendom. Door middel van deze design interventies worden consumenten intrinsiek gemotiveerd om hun producten langer te gebruiken en kan de milieu-impact van het hedendaags consumptiegedrag worden beperkt.
Meer informatie

Bridging the gap: From quantum hardware to a universally programmable Quantum Internet

Prof. dr. Stephanie Wehner, QuTech (QT)
De visie van een Quantum Internet is om radicaal nieuwe internettoepassingen mogelijk te maken door fundamentele elementen van de kwantummechanica – verstrengeling – naar internetgebruikers over de hele wereld te brengen. Dat maakt bijvoorbeeld afluisteren van communicatie onmogelijk. Maar het ontbreekt ons momenteel aan de kennis om deze nieuwe netwerken te programmeren en aan te sturen. De kloof tussen hardware en bruikbare softwareapplicaties moet eerst worden gedicht. Dit project zal de eerste architectuur ontwikkelen die het Quantum Internet programmeerbaar kan maken, zodat iedereen in de toekomst nuttige softwaretoepassingen kan ontwikkelen.
Meer informatie (alleen Engels)

Go with the flow — Inzicht in de stromingsfysica van innovatieve meerfasenreactoren 

Dr. Valeria Garbin, Technische Natuurwetenschappen (TNW)
De zoektocht naar duurzamere chemische processen leidt tot complexere reacties waarbij meerdere chemicaliën (organisch/anorganisch) in verschillende fasen (vast/vloeibaar/vloeibaar) betrokken zijn. Het opschalen van deze reacties naar industriële reactorschaal vereist volledige controle over hen, wat op zijn beurt een volledig begrip van de onderliggende stromingsfysica vereist. Het samenspel van meerdere componenten en fasen die deelnemen aan de reactie, maakt dit aspect echter uiterst complex. Onderzoekers combineren de nieuwste inzichten en technieken uit de vloeistofmechanica, colloïd- en interfacewetenschap en zachte materie om de stromingsfysica van meercomponenten- en meerfasen-systemen vol complexe interfaces met ongekende precisie te beschrijven.
Meer informatie

Controlling mechanical motion through individual spins

Prof. dr. Simon Gröblacher, Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Werkt de kwantummechanica die we kennen van de nanoschaal nog steeds met macroscopische systemen? Het creëren van kwantumtoestanden met grote mechanische systemen kan deze intrigerende vraag beantwoorden, maar hoe groter het systeem, hoe moeilijker dit wordt. In een nieuwe benadering koppelen wetenschappers een kwantumsysteem, in dit geval een enkele erbium-spin, rechtstreeks aan een mechanische oscillator, om zo complexe kwantumtoestanden te creëren op macroscopische schaal. Dit maakt de weg vrij naar volledige kwantumcontrole over mechanische beweging en naar het testen van de kwantumtheorie als nooit tevoren.
Meer informatie

Operando-beschrijving van katalytische activiteit uit de gradiënten op reactorschaal 

Prof. dr. ir. Atsushi Urakawa, Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Katalyse is de enabler van toekomstige duurzame en circulaire technologieën. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe analytische instrumenten om ongekende inzichten te verwerven in katalytisch actieve sites en species, alsook in vloeistofconcentratie onder werkende, operando-omstandigheden. Samen met complementaire analytische instrumenten zullen gradiënten op reactorschaal, zoals vloeistofconcentratie, temperatuur, oppervlakte actieve sites en species, elektronische toestanden van katalysatoren worden opgehelderd. Dit onderzoek is gericht op het blootleggen van reactiemechanismen en kinetiek met de hoogste nauwkeurigheid om de rationele ontwikkeling van volgende-generatie katalytische processen en hun commercialisering te versnellen.
Meer informatie