3mE informatie het laatst aangepast: maandag 29 november 2021 9:00 uur

3mE Informatie Coronavirus

Actuele informatie over de maatregelen die de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19.

 Op dit moment gelden voor onze faculteit de volgende regels:

 • Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
 • Draag een mondkapje in de gangen.
 • Houd 1,5 meter afstand in labs en kantoren.
 • Borrels en recepties zijn niet toegestaan.

Blijf thuis en test jezelf als je klachten hebt, en blijf je houden aan de basis hygiënemaatregelen. Kijk op de coronawebpagina voor studenten of Brightspace voor meer informatie voor studenten. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft.

Toegang 3mE-gebouw

 • De faculteit is toegankelijk op weekdagen van 7:00 tot 22:00 uur. Van 07:00 tot 08:00 en van 20:00 tot 22:00 is het gebouw alleen toegankelijk met geautoriseerde campuscard.
 • De labs zijn open voor experimenteel werk van 8:00 tot 17:00 uur. Na 17:00 uur geldt voor de labs het protocol “veilig werken buiten kantoortijden” .

Lees meer over de toegang op de campus op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Zelftesten

Alle medewerkers en studenten kunnen gratis zelftesten aanvragen. Regelmatig zelftesten helpt bij het opsporen van asymptomatische verspreiding van COVID-19. Het advies is om regelmatig zelftesten te doen als je op de campus komt. Het gebruik van deze zelftests is niet verplicht en geen vereiste om toegang te krijgen tot onze campus of onderwijs. Kijk op www.zelftestonderwijs.nl voor meer informatie of het aanvragen van de gratis zelftesten.

Onderwijs

Universiteiten hebben nu vanuit het ministerie van OCW het verzoek gekregen om voor te sorteren op een basisscenario voor het nieuwe academische jaar. Het idee is om de komende periode geleidelijk meer mensen op de campus toe te laten, zodat ervaring kan worden opgedaan met het ontvangen van grotere groepen op de campus. Kijk op de coronawebpagina, coronawebpagina voor studenten, coronawebpagina voor promovendi of Brightspace voor meer informatie.

Communicatie met 3mE-studenten over 3mE-onderwijs en -tentaminering vindt plaats via BrightSpace.

 • De 1,5 meter afstand wordt losgelaten in onderwijssetting. Buiten het onderwijs, dus op kantoor en in labs, dient men nog steeds 1,5 meter afstand te houden.
 • Het aantal studenten in een onderwijsruimte is gelimiteerd tot maximaal 75.
 • Studenten die voor master-eindprojecten in het gebouw moeten werken doen dit in overleg met hun begeleider op de betreffende afdeling.
 • Afstudeersessies kunnen op de faculteit gehouden worden, met maximaal 25 personen als publiek. Online afstuderen kan na toestemming van de examencommissie.
 • Studenten die een eindproject uitvoeren bij een externe partij die gesloten is/wordt, moeten contact opnemen met hun begeleider voor een alternatief of een nieuwe opdracht. Masterstudenten kunnen met vragen over stages en afstuderen terecht bij de mastercoördinator of opleidingsdirecteur.
 • Studenten die wegens ziekte door het coronavirus studievertraging oplopen, omdat zij tentamens niet kunnen maken of opdrachten niet kunnen voltooien dienen dit vooraf bij de 3mE studieadviseurs te melden.
 • Studenten die volgens de RIVM richtlijnen niet naar de campus kunnen komen, melden dit aan de studieadviseurs van 3mE indien zij niet op een alternatieve, online wijze het onderwijs kunnen volgen. Eerstejaars Wb-studenten melden zich af bij hun projectdocent en mentor.
 • De ruimtes E4 en C4 zijn tijdens de reguliere openingstijden van het gebouw weer open voor zelfstudie: E4 voor alle studenten, C voor masterstudenten.
 • Zelfstudie is voor studenten ook mogelijk in Library, Science Centre en Pulse (avonduren), zie Centrale studieplekken op de campus.
 • Neem voor vragen of advies contact op met de studieadviseurs van 3mE. Zij zijn bereikbaar per mail of via Skype.

Lees meer over onderwijs en promoties op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Mondkapjes

In alle gebouwen van de TU Delft campus worden mondkapjes gedragen, dus ook in onze faculteit. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal op een kruk of stoel in collegezaal of kantoor, dan mag het mondkapje weer af.

In onze faculteit worden de grote onderzoekshallen (bijvoorbeeld de hallen F, J en de sleeptank) en ook de gangen waar projecttafels staan, beschouwd als ‘verkeersruimte’; een ruimte waar veel personen zich doorheen verplaatsen. Daarom moet in deze ruimtes en aan de projecttafels altijd een mondkapje gedragen worden.

Voor de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria gelden de gebruikelijke veiligheidsregels.