3mE informatie het laatst aangepast: donderdag 22 april 2021 8:00 uur

3mE Informatie Coronavirus

Actuele informatie over de maatregelen die de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19.

 • Onderwijs vindt voor een groot deel online plaats. Een uitzondering geldt voor tentamens, practica, afstudeeronderwijs en ontwerp-onderwijs. Vanaf 26 april proberen we om alle studenten één keer per week een halve dag naar de faculteit te laten komen. Kijk op de coronawebpagina of Brightspace voor meer informatie.
 • Voor onderzoek is en blijft thuiswerken het uitgangspunt. Voor noodzakelijk experimenteel werk kunnen medewerkers overwegen om dit uit te voeren aan de faculteit.
 • Alle events en borrels op de faculteit zijn afgelast.

Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft.

 

Toegang 3mE-gebouw

 • Vanaf maandag 26 april is de faculteit toegankelijk op weekdagen van 8:00 tot 20:00.
 • Studenten en medewerkers kunnen alleen de voor en de achteringang gebruiken met campuskaart. Bekijk de instructiefilm voor studenten.
 • Externe bezoekers kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen en moeten zich melden bij het servicepunt.
 • De labs zijn open voor experimenteel werk van 8:00 tot 17:00. Na 17:00 geldt voor de labs het protocol “veilig werken buiten kantoortijden” .
 • Daar waar onderwijs plaatsvindt in het gebouw gelden verplichte looproutes voor studenten en medewerkers en bezoekers.  

Lees meer over de toegang op de campus op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Mondkapjes

In alle gebouwen van de TU Delft campus worden mondkapjes gedragen, dus ook in onze faculteit. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal op een kruk of stoel in collegezaal of kantoor, dan mag het mondkapje weer af.

In onze faculteit worden de grote onderzoekshallen (bijvoorbeeld de hallen F, J en de sleeptank) en ook de gangen waar projecttafels staan, beschouwd als ‘verkeersruimte’; een ruimte waar veel personen zich doorheen verplaatsen. Daarom moet in deze ruimtes en aan de projecttafels altijd een mondkapje gedragen worden.

Voor de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria gelden de gebruikelijke veiligheidsregels.

Onderwijs

Studenten komen alleen naar de faculteit voor een beperkt aantal ingeroosterde onderwijsactiviteiten. Vanaf 26 april proberen we om alle studenten één keer per week een halve dag naar de faculteit te laten komen. Kijk op de coronawebpagina of Brightspace voor meer informatie.

Communicatie met 3mE-studenten over 3mE-onderwijs en -tentaminering vindt plaats via BrightSpace.

 • Studenten die voor master-eindprojecten in het gebouw moeten werken doen dit in overleg met hun begeleider op de betreffende afdeling.
 • Afstudeersessies kunnen op de faculteit gehouden worden, maar nog steeds zonder publiek. Online afstuderen kan na toestemming van de examencommissie.
 • Studenten die een eindproject uitvoeren bij een externe partij die gesloten is/wordt, moeten contact opnemen met hun begeleider voor een alternatief of een nieuwe opdracht. Masterstudenten kunnen met vragen over stages en afstuderen terecht bij de mastercoördinator of opleidingsdirecteur.
 • Promoties en oraties kunnen in klein verband en in aangepaste vorm georganiseerd worden, met een maximum van 30 personen.
 • Studenten die wegens ziekte door het coronavirus studievertraging oplopen, omdat zij tentamens niet kunnen maken of opdrachten niet kunnen voltooien dienen dit vooraf bij de 3mE studieadviseurs te melden.
 • Studenten die volgens de RIVM richtlijnen niet naar de campus kunnen komen, melden dit aan de studieadviseurs van 3mE indien zij niet op een alternatieve, online wijze het onderwijs kunnen volgen. Eerstejaars Wb-studenten melden zich af bij hun projectdocent en mentor.
 • Kwetsbare studenten kunnen verwezen worden naar de studieadviseurs voor een plekje in de studiezalen E4 of C4. 
 • Zelfstudie is mogelijk voor studenten in Library, Science Centre en Pulse (avonduren), zie Centrale studieplekken op de campus.
 • Neem voor vragen of advies contact op met de studieadviseurs van 3mE. Zij zijn bereikbaar per mail of via Skype.

Lees meer over onderwijs en promoties op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Samenwerken voor veilig onderwijs

Voor de gedeeltelijke terugkeer naar de faculteit zijn de volgende maatregelen getroffen:

 •  On Campus onderwijs is geroosterd in zalen in het eigen gebouw en toebedeelde zalen om verkeersstromen te beperken.
 • Het aantal zitplekken in onderwijszalen is verlaagd in verband met 1,5 m afstand tussen personen. Veel zalen zijn heringericht en de beschikbare plekken zijn duidelijk aangegeven. Het is te allen tijde niet toegestaan meer studenten in de zaal toe te laten dan de aangegeven capaciteit. 
 • Bij zalen met los meubilair zijn er brede gangpaden gecreëerd voor eventuele bewegingsvrijheid tijdens de les.
 • In collegezalen met vast meubilair en in enkele computerzalen zijn brede gangpaden niet mogelijk. In deze zalen is stoelplaatsing van toepassing. Studenten dienen van achter naar voor de zaal te vullen. Bij grote zalen is ondersteuning aanwezig om te assisteren. Studenten mogen tijdens het college hun plek niet verlaten.
 • De zitplaatsen staan in de meeste zalen in rijopstelling. Meubilair mag niet verplaatst worden.
 • De ventilatie van de onderwijszalen is gecontroleerd en voldoet aan het aantal personen dat in de zaal is toegestaan. Het is niet noodzakelijk tijdens de les ramen en deuren open te zetten, maar het mag zeker. 
 • Onderwijszalen worden dagelijks schoongemaakt met extra aandacht voor contactoppervlakken. Op de docentendesk is desinfectiespray aanwezig om naar wens zelf de werkplek schoon te maken. • Op meerdere plekken in de gebouwen staan desinfectiepalen waar men de handen kan desinfecteren.
 • Er zijn toegangscoaches aangesteld om de registratie van studenten bij binnenkomst in het gebouw te coördineren.
 • Het online zalenboek is vernieuwd! Het is nu nog gemakkelijker foto’s en faciliteiten van een onderwijszaal te bekijken. Informatie over de 1,5 m-indeling van de zalen en de toegestane capaciteit is toegevoegd.

De maatregelen zijn ook te vinden op intranet.

Deze video toont de regels die gelden in het gebouw van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen.