3mE informatie het laatst aangepast: maandag 1 maart 2021 8:00 uur

3mE Informatie Coronavirus

Actuele informatie over de maatregelen die de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19.

 • Onderwijs vindt online plaats vanaf heden tot en met in ieder geval 15 maart 2021. Een uitzondering geldt voor tentamens, practica, afstudeeronderwijs en ontwerp-onderwijs. Kijk op de coronawebpagina of Brightspace voor meer informatie.
 • Voor onderzoek is en blijft thuiswerken het uitgangspunt. Voor noodzakelijk experimenteel werk kunnen medewerkers overwegen om dit uit te voeren aan de faculteit.
 • Alle events en borrels op de faculteit zijn afgelast.

Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft.

 

Mondkapjes

In alle gebouwen van de TU Delft campus worden mondkapjes gedragen, dus ook in onze faculteit. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal op een kruk of stoel in collegezaal of kantoor, dan mag het mondkapje weer af.

In onze faculteit worden de grote onderzoekshallen (bijvoorbeeld de hallen F, J en de sleeptank) en ook de gangen waar projecttafels staan, beschouwd als ‘verkeersruimte’; een ruimte waar veel personen zich doorheen verplaatsen. Daarom moet in deze ruimtes en aan de projecttafels altijd een mondkapje gedragen worden.

Voor de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria gelden de gebruikelijke veiligheidsregels.

Toegang 3mE-gebouw

 • Medewerkers van 3mE (ook PhD-studenten) kunnen alle ingangen gebruiken maar alleen met campuskaart. Campuskaart moet worden aangeboden voor toegang én voor monitoring van het aantal aanwezigen in het gebouw (veiligheid m.b.t. Corona-regels).
  Faciliteiten zoals laboratoria zijn open voor medewerkers zolang de veiligheid geborgd is.
 • Studeren in de universiteitsgebouwen is alleen mogelijk voor kwetsbare studenten en op reservering. De studieadviseur besluit of een student tot deze groep behoort.
 • Studenten kunnen alleen de ingang aan de Mekelweg en de achteringang aan de Leeghwaterstraat gebruiken en alleen met campuskaart.
 • Studenten komen alleen naar de faculteit voor een beperkt aantal ingeroosterde onderwijsactiviteiten. Er zijn geen studiefaciliteiten in het gebouw.
  Bekijk de instructiefilm voor studenten.
 • Bezoekers moeten aangemeld worden bij het Servicepunt via een 3mE medewerker en moeten zich bij binnenkomst registreren bij het Servicepunt.
 • Daar waar onderwijs plaatsvindt in het gebouw gelden verplichte looproutes voor studenten en medewerkers en bezoekers.  

Lees meer over de toegang op de campus op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Onderwijs & onderzoek

Onderwijs vindt online plaats vanaf heden tot en met in ieder geval 15 maart 2021. Een uitzondering geldt voor tentamens, practica, afstudeeronderwijs en ontwerp-onderwijs. Kijk op de coronawebpagina of Brightspace voor meer informatie.

Communicatie met 3mE studenten over 3mE onderwijs en tentaminering vindt plaats via BrightSpace.

 • Studenten komen alleen naar de faculteit voor een beperkt aantal ingeroosterde onderwijsactiviteiten. Er is geen mogelijkheid voor zelfstudie in het gebouw. Studenten die voor master-eindprojecten in het gebouw moeten werken doen dit in overleg met hun begeleider op de betreffende afdeling.
 • Studenten die wegens ziekte door het coronavirus studievertraging oplopen, omdat zij tentamens niet kunnen maken of opdrachten niet kunnen voltooien dienen dit vooraf bij de 3mE studieadviseurs te melden.
 • Studenten die volgens de RIVM richtlijnen niet naar de campus kunnen komen, melden dit aan de studieadviseurs van 3mE indien zij niet op een alternatieve, online wijze het onderwijs kunnen volgen. Eerstejaars Wb-studenten melden zich af bij hun projectdocent en mentor.
 • Kleinschalig afstudeerwerk (indien niet online mogelijk) kan beperkt doorgang vinden. Docenten ontwikkelen passende alternatieven of oplossingen en doen er alles aan om studenten te helpen en studievertraging te voorkomen. Wij hopen dat studenten zich ook daarvoor inzetten.
 • Studenten die een eindproject uitvoeren bij een externe partij die gesloten is/wordt, moeten contact opnemen met hun begeleider voor een alternatief of een nieuwe opdracht.
 • Stages en afstudeeropdrachten in het buitenland worden ten zeerste afgeraden, en zijn niet toegestaan in een land met een oranje of rood reisadvies. Het reizen, inclusief gezondheidsrisico’s, en het eventueel niet terug kunnen komen, is geheel voor eigen risico van de student.
 • Promoties en oraties kunnen in klein verband en in aangepaste vorm georganiseerd worden, met een maximum van 30 personen.
 • Bij 3mE is het maximum aantal ‘gasten’ bij een afstudeersessie gesteld op 2. Dit aantal komt voort uit de beperkingen van de algemene delen (gangen en ontvangstruimtes) in het gebouw. Met vaak meerdere afstudeersessies tegelijk kunnen we niet meerdere families tegelijk ontvangen in deze algemene delen.
  Gasten melden zich bij het servicepunt.
 • Masterstudenten kunnen met vragen over stages en afstuderen terecht bij de mastercoördinator of opleidingsdirecteur.
 • Neem voor vragen of advies contact op met de studieadviseurs van 3mE. Zij zijn bereikbaar per mail of via Skype.

Lees meer over onderwijs en promoties op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Samenwerken voor veilig onderwijs

Voor de gedeeltelijke terugkeer naar de faculteit zijn de volgende maatregelen getroffen:

 •  On Campus onderwijs is geroosterd in zalen in het eigen gebouw en toebedeelde zalen om verkeersstromen te beperken.
 • Het aantal zitplekken in onderwijszalen is verlaagd in verband met 1,5 m afstand tussen personen. Veel zalen zijn heringericht en de beschikbare plekken zijn duidelijk aangegeven. Het is te allen tijde niet toegestaan meer studenten in de zaal toe te laten dan de aangegeven capaciteit. 
 • Bij zalen met los meubilair zijn er brede gangpaden gecreëerd voor eventuele bewegingsvrijheid tijdens de les.
 • In collegezalen met vast meubilair en in enkele computerzalen zijn brede gangpaden niet mogelijk. In deze zalen is stoelplaatsing van toepassing. Studenten dienen van achter naar voor de zaal te vullen. Bij grote zalen is ondersteuning aanwezig om te assisteren. Studenten mogen tijdens het college hun plek niet verlaten.
 • De zitplaatsen staan in de meeste zalen in rijopstelling. Meubilair mag niet verplaatst worden.
 • De ventilatie van de onderwijszalen is gecontroleerd en voldoet aan het aantal personen dat in de zaal is toegestaan. Het is niet noodzakelijk tijdens de les ramen en deuren open te zetten, maar het mag zeker. 
 • Onderwijszalen worden dagelijks schoongemaakt met extra aandacht voor contactoppervlakken. Op de docentendesk is desinfectiespray aanwezig om naar wens zelf de werkplek schoon te maken. • Op meerdere plekken in de gebouwen staan desinfectiepalen waar men de handen kan desinfecteren.
 • Er zijn toegangscoaches aangesteld om de registratie van studenten bij binnenkomst in het gebouw te coördineren.
 • Het online zalenboek is vernieuwd! Het is nu nog gemakkelijker foto’s en faciliteiten van een onderwijszaal te bekijken. Informatie over de 1,5 m-indeling van de zalen en de toegestane capaciteit is toegevoegd.

De maatregelen zijn ook te vinden op intranet.

Openingstijden 3mE-gebouw

Het gebouw is alleen toegankelijk voor de hoogst noodzakelijke werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur, alleen via de hoofdingang aan de Mekelweg en op vertoon van een geldige TUD pas.

Instructiefilm studenten