3mE informatie het laatst aangepast: maandag 15 juni 2020 16:00 uur

3mE Informatie Coronavirus

Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19.

 • Onderwijs wordt online verzorgd. Tentaminering vindt plaats onder gewijzigde omstandigheden en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Communicatie met 3mE studenten vindt plaats via BrightSpace.
 • Onderzoek aan de faculteit gaat door onder gewijzigde omstandigheden en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
 • Alle events en borrels op de faculteit zijn afgelast.

Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft.

Toegang 3mE-gebouw

Het gebouw is alleen toegankelijk voor medewerkers met een campuskaart, inclusief PhD-studenten, maar alleen via de ingang aan de Mekelweg: maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. In het weekend is het gebouw gesloten. Faciliteiten zoals laboratoria blijven open zolang de veiligheid geborgd is.

Voor studenten is het gebouw gesloten. Studenten die voor hun bachelor-eindprojecten of master-eindprojecten in het gebouw moeten werken krijgen wel via hun begeleider de noodzakelijke toegang tot het gebouw

Aanwezigheid van voldoende BHV is gegarandeerd en wordt elke ochtend gecheckt. Om veiligheidsredenen dienen alle bezoekers van het 3mE gebouw zich bij binnenkomst te registreren.

Lees meer over de toegang op de campus op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Onderwijs & onderzoek

Onderzoek aan de faculteit gaat door onder gewijzigde omstandigheden en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Al het onderwijs en alle (her)tentamens blijven online. Alleen kleinschalig afstudeerwerk, indien niet online mogelijk,  kan beperkt doorgang vinden. Communicatie met 3mE studenten over 3mE onderwijs en tentaminering vindt plaats via BrightSpace . Docenten ontwikkelen passende alternatieven of oplossingen en doen er alles aan om studenten te helpen en studievertraging te voorkomen. Wij hopen dat studenten zich ook daarvoor inzetten.

 • Studenten die een eindproject uitvoeren bij een externe partij die gesloten is/wordt, moeten contact opnemen met hun begeleider voor een alternatief of een nieuwe opdracht.
 • Voor studenten is het gebouw gesloten. Studenten die voor hun bachelor-eindprojecten of master-eindprojecten in het gebouw moeten werken krijgen via hun begeleider de noodzakelijke toegang tot het gebouw
 • Studenten die wegens ziekte door het coronavirus studievertraging oplopen, omdat zij tentamens niet kunnen maken of opdrachten niet kunnen voltooien dienen dit vooraf bij de 3mE studieadviseurs te melden.
 • Neem voor vragen of advies contact op met de studieadviseurs van 3mE. Zij zijn bereikbaar per mail of via Skype.
 • Afstudeersessies en promoties gaan door – in een klein gezelschap, eventueel toehoorders online.
 • Afstudeerbegeleiders zullen aan de voorzijde van het gebouw de afstudeerders binnenlaten (Mekelweg). 
 • Masterstudenten kunnen met vragen over stages en afstuderen terecht bij de mastercoördinator of opleidingsdirecteur.

Lees meer over onderwijs en promoties op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Openingstijden 3mE-gebouw

 • open voor medewerkers en afstudeerders, lees meer
 • open van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 18:00, gesloten in het weekend
 • alleen toegankelijk via ingang Mekelweg
 • het legen van kluisjes bij 3mE is met ingang van 2 april mogelijk op donderdagen en vrijdagen tussen 9 en 10 uur ‘s morgens