Laatste nieuws

06 september 2023

TU Delft studenten maken 3D-geprint strottenhoofd

TU Delft studenten maken 3D-geprint strottenhoofd

Bij een blokkade van de bovenste luchtweg is een acute ingreep waarbij een opening wordt gemaakt in de luchtpijp net onder het strottenhoofd de enige oplossing. Door de zeldzaamheid van dit ziektebeeld hebben artsen maar weinig ervaring met deze levensreddende ingreep. Dat moet anders, dachten artsen van het Reinier de Graaf Ziekenhuis en studenten van de TU Delft.

05 september 2023

ERC Starting Grant voor de ontwikkeling van adaptieve transportsystemen met zelflerend vermogen

ERC Starting Grant voor de ontwikkeling van adaptieve transportsystemen met zelflerend vermogen

Bilge Atasoy, universitair hoofddocent bij de afdeling Maritime & Transport Technology, ontvangt een ERC Starting Grant voor de ontwikkeling van adaptieve transportsystemen. Ze gaat werken aan een holistisch adaptief model dat rekening houdt met de interacties tussen vraag en aanbod om transport efficiënter, duurzamer en meer gericht op de gebruiker te maken.

14 augustus 2023

Hoogbegaafde kinderen maken kennis met Maritieme Techniek

Hoogbegaafde kinderen maken kennis met Maritieme Techniek

Het enigszins lege faculteitsgebouw werd deze zomervakantie toch nog een beetje gevuld, door het bezoek van 40 enthousiaste kinderen met een bovengemiddelde intelligentie. De groep maakte op een interactieve manier kennis met de wereld van Maritieme Techniek.

10 augustus 2023

Onderzoek naar uitvallers en switchers bij 3mE en CiTG

Onderzoek naar uitvallers en switchers bij 3mE en CiTG

Om studenten zo snel mogelijk bij de voor hen passende opleiding te krijgen en behouden, gaan faculteit 3mE en faculteit CiTG van TU Delft en de Haagse Hogeschool onderzoek doen. Zij hebben hiervoor een wisselstroomsubsidie toegekend gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

03 augustus 2023

Vier 3mE-onderzoekers ontvangen Veni-beurs

Vier 3mE-onderzoekers ontvangen Veni-beurs

In totaal ontvangt de TU Delft 17 Veni’s, 4 daarvan zijn bestemd voor onderzoekers aan de faculteit 3mE. De subsidies worden voor uiteenlopende onderzoeksprojecten gebruikt, van robots de intelligentie geven om vervormbare objecten te gebruiken tot een katheter die minimaal invasieve hartoperaties veiliger moet maken.

31 juli 2023

Matthijs Langelaar benoemd tot hoogleraar Computational Design & Mechanics

Matthijs Langelaar benoemd tot hoogleraar Computational Design & Mechanics

Matthijs Langelaar is op 5 juli benoemd tot hoogleraar aan de TU Delft en doet onderzoek naar algoritmes die mechanische ontwerpproblemen oplossen.

21 juli 2023

In memoriam - Cees van Rhee (1959-2023)

In memoriam - Cees van Rhee (1959-2023)

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze dierbare collega Cees van Rhee tijdens zijn vakantie in Frankrijk op zaterdag 15 juli 2023. Cees was sinds 2007 hoogleraar Baggertechnologie bij de afdeling Maritieme & Transport Technologie van de TU Delft.

07 juli 2023

Extra-weerbare gewassen door integratie van plantenbiologie, simulatiemodellen en AI

Extra-weerbare gewassen door integratie van plantenbiologie, simulatiemodellen en AI

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft bekend gemaakt dat zij 15 miljoen euro bijdraagt aan PlantXR, een onderzoeksprogramma van CropXR naar ‘slimme veredeling’ voor extra-weerbare gewassen (eXtra Resilient, XR). Het totaalbudget van CropXR komt hiermee op ruim € 90 miljoen voor de komende 10 jaar. Het NWO-besluit is het startsein voor het nieuwe Nederlandse instituut CropXR, dat plantenbiologie, simulatiemodellen en kunstmatige intelligentie gaat integreren in ‘slimme veredelingsmethoden’ om gewassen beter bestand te maken tegen klimaatverandering, en daarbij ook minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen. TU Delft werkt in dit initiatief samen met Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Research, de Universiteit van Amsterdam en tientallen bedrijven uit de Nederlandse plantenveredelingssector, biotechnologie en verwerkende industrie samen aan fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek, datacollectie en datadeling, onderwijs en het bevorderen van brede toepassing van de uitkomsten.

06 juli 2023

Marjon Stijntjes verkozen tot beste 3mE docent 2022 – 2023

Marjon Stijntjes verkozen tot beste 3mE docent 2022 – 2023

Studenten roemen haar om de duidelijke structuur van haar onderwijs en innovatieve onderwijsvormen. Stijntjes ontwikkelt en geeft onder andere het vak Extramural Sensing and Virtual Stimulation tijdens de master Technical Medicine.

03 juli 2023

Leermeesterprijs 2023 voor Just Herder

Leermeesterprijs 2023 voor Just Herder

De leermeesterprijs 2023 is toegekend aan prof. dr. Ir. Just Herder, hoogleraar Interactive Mechanisms and Mechatronics, onder meer vanwege zijn uitzonderlijke talent om complexe concepten inzichtelijk te maken en voor zijn bijzondere rol als mentor en rolmodel voor studenten en promovendi in binnen en buitenland.