Laatste Nieuws

21 mei 2019

Internationaal onderzoek naar koolstofarme scheepvaarttechnologieën officieel van start

Deze maand is het Interreg 2 Zeeën-project “Implementation of Ship hybridisation (ISHY)” van start gegaan tijdens een officiële kick-off meeting van Interreg 2 Seas en Haven Oostende. In dit project werkt de TU Delft (Maritime and Transport Technology), onder leiding van professor Rudy Negenborn, samen met 15 partners uit Frankrijk, Engeland, Nederland en Vlaanderen aan pilotprojecten voor de implementatie van concrete toepassingen van hybride en waterstoftechnologieën in schepen.

21 mei 2019

Richard Norte werkt aan nieuwe generatie kwantum versnellingsmeters

Deze maand ontving Richard Norte, onderzoeker bij de afdeling Precision and Microsystems Engineering, de ATTRACT Grant van 100.000 euro voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie kwantum versnellingsmeters bij interial navigation.

14 mei 2019

Twee winnaars ontvangen Marina van Dammebeurs 2019

Op woensdag 13 mei jl. organiseerde het Universiteitsfonds Delft de uitreiking van de Marina van Dammebeurs 2019. Deze beurs, mogelijk gemaakt door mevrouw dr.ir. Marina van Damme, stelt jonge vrouwelijke ingenieurs in staat zich verder te ontwikkelen en hun persoonlijke carrière een boost te geven.

01 mei 2019

Definitieve plek in de Wet BIG voor Technisch Geneeskundigen

Technisch medisch specialisten krijgen een volwaardige BIG-registratie en declaratiebevoegdheden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de opleiding Klinische Technologie.

24 april 2019

Jenny Dankelman en Ronald Hanson lid van KNAW

De Delftse hoogleraren Jenny Dankelman en Ronald Hanson worden lid van de KNAW. De KNAW kiest leden op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt nu circa 550 leden. Op maandag 16 september worden negentien nieuwe Akademieleden, waaronder Dankelman en Hanson, geïnstalleerd.

18 april 2019

Ruim 1 miljoen voor onderzoek naar belletjes onder stroom

NWO kent de TA (Technology Area) beurs van ruim 1 miljoen euro toe aan een team onderzoekers om de vorming van waterstofbelletjes, het transport van chemische stoffen nabij de belletjes, de elektrodes en de interactie tussen belletjes te onderzoeken. Grootschalige productie van waterstof is mogelijk door water d.m.v. elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. Er is echter nog onvoldoende begrip van de stromings- en transportverschijnselen nabij elektrodes, in het bijzonder rondom de gevormde waterstofbelletjes. Een beter begrip kan helpen om de efficiëntie te verhogen.

17 april 2019

Corrosie is een kostbare scherpschutter

Corrosie kan onverwacht en hard toeslaan, met grote gevolgen voor kosten en veiligheid. Dat zegt prof. Arjan Mol.

16 april 2019

Toekenning subsidie belangrijke stap naar emissieneutrale gasturbines

Het project ‘High Hydrogen Gas Turbine Retrofit’ heeft een belangrijke subsidie ontvangen van het Nederlands Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het project richt zich op het uitsluiten van koolstofemissies tijdens gebruik van gasturbines.

11 april 2019

Eerste 3D-geprinte scheepsschroef in Guiness book of Records

De eerste 3D-geprinte scheepsschroef, de WAAMpeller, die mede gemaakt is door Constantinos Goulas, onderzoeker bij de afdeling Materials Science and Engineering, heeft een plek gekregen in het Guiness Book of Records 2019.

11 april 2019

Slimme motor in stuur voorkomt vallen met fiets

De TU Delft en Koninklijke Gazelle hebben een prototype ontwikkeld van een fiets met slimme stuurondersteuning. Deze fiets moet in de toekomst helpen het aantal valpartijen op de fiets te voorkomen. De fiets werkt met een slimme motor in de stuurkolom die het sturen ondersteunt op het moment dat de fietser dreigt om te vallen. Met dit systeem kan de fiets boven een snelheid van 4 km/h stabiel worden gehouden.