Huisvestingsvisie 3mE samenvatting

Weinig werelden zijn zo in beweging als die van de wetenschap. Dit is letterlijk zichtbaar bij de faculteit 3mE van de TU Delft. De afgelopen jaren zijn er werkplekken bijgekomen en verschoven, zijn nieuwe wensen ontstaan ten aanzien van overleg- en ontmoetingsruimten en is de nieuwe afdeling Cognitive Robotics de bestaande huisvesting ingeschoven. Dit was zonder de flexibele houding van de afdelingen niet gelukt.

Al deze veranderingen zijn on the go gerealiseerd binnen de toen meest haalbare kaders en planningen. Nu bouwdeel K een extra etage krijgt om de groei op te vangen, is het tijd om de algehele indeling van Gebouw 34 te verbeteren zodat álle afdelingen vernieuwd de toekomst tegemoet gaan.

Uitbreiding en efficiënter ruimtegebruik

3mE is sterk gegroeid en zal dat voorlopig blijven doen. Het toont de relevantie en vitaliteit van de TU Delft als internationaal academisch centrum. De keerzijde van de groei is dat de beschikbare ruimte in ons 3mE gebouw onder druk is komen te staan. Door de extra verdieping op bouwdeel K ontstaat circa 600 m2 extra ruimte. Voor de inrichting van deze ruimte werkt de faculteit samen met CRE het voorkeursscenario uit waarin de, momenteel versnipperd gehuisveste, afdeling CoR een plek krijgt in bouwdeel F en de sectie Stromingsleer verhuist naar bouwdeel K. Dat zou ook betekenen dat er een aantal onderzoeksopstellingen uit hal J moeten worden verplaatst. Eind 2019 zal het voorkeursscenario zijn uitgewerkt en zal een besluit worden genomen over de vervolgstappen.

Inventarisatie van wensen en eigen identiteit

Uitgebreid onderzoek naar de wensen van de gebruikers van Gebouw 34, is voorafgegaan aan de plannen die de komende jaren vorm krijgen. Wat willen wetenschappers, studenten en medewerkers veranderen, toevoegen of juist weglaten? Een van de meest gehoorde wensen is dat er meer gemeenschappelijke ruimte komt voor (werk)overleg en (informele) ontmoetingen. Tegelijkertijd wil niemand dat dit ten koste gaat van de vereiste concentratie die wetenschappelijk onderzoek nou eenmaal vraagt. Voorop staat dat de vernieuwing de gebruikers van Gebouw 34 een inspirerende werkomgeving moet bieden, die past bij een academische omgeving. Deze omgeving moet toekomstbestendig zijn en flexibel kunnen meebewegen met meer of juist minder gebruikers.

Een kern en flexibele schil

Elke afdeling wordt vanuit een duidelijke, eigen kern opgebouwd. In deze kern komen de kamers voor hoogleraren, universitair hoofddocenten, tenure trackers en ondersteunend personeel met een vaste aanstelling. Er zijn persoonlijke en tweepersoons kamers. Voor promovendi en post-docs zijn er werkplekken aan de rand van de kern van een afdeling. Er zijn zowel werkplekken waar men ongestoord kan werken als werkplekken die geschikt zijn voor samenwerken. Op alle afdelingen zijn boeken- en materiaalkasten, pantry’s, copycorners, werkkasten en garderobes. Voor studenten worden extra werkplekken in het hart van Gebouw 34 voorzien. Voor studenten die met afstudeeronderzoek bezig zijn, is de ambitie om op termijn werkplekken te creëren dichtbij de laboratoria waar ook hun begeleiders zijn.Dit vereenvoudigt het onderlinge contact.

Ontmoeting

Dichtbij deze variëteit aan werkplekken zijn de zo gewenste spreekkamers en publieke ruimten voor overleg en (informele) ontmoetingen. Hier kan men vrijuit praten en samenwerken, zonder dat dit collega’s hindert in hun concentratie. Ook de afdelingen zijn straks meer met elkaar verbonden. Tussen de afdelingen komen flexibele zones waar kamers kunnen worden gedeeld. Door elke afdeling op te bouwen vanuit een vaste kern met daaromheen een flexibele schil van open werkplekken en ontmoetingsruimten, kan groei of krimp beter worden opgevangen. Al met al brengt de vernieuwing ruimte, rust en lucht om efficiënt te kunnen werken aan grensverleggend onderzoek en hoogwaardig onderwijs

Planning

De vernieuwingen vinden in de komende jaren plaats. De bouw van de extra verdieping op Bouwdeel K begint naar verwachting in de zomervakantie van 2019 en zal ongeveer zes maanden duren. De herinrichting van de andere afdelingen krijgt geleidelijk vorm in een traject van enkele jaren.