Stand van zaken

Update van de verbouwing van Gebouw 34

Blog van André Groenhof, als faculteitssecretaris van 3mE verantwoordelijk voor de huisvestingsagenda, over de huidige stand van zaken.

We zitten in een bijzonder gebouw, een monument, dat een aantal jaar geleden gedeeltelijk gerenoveerd is. We zijn sindsdien sterk gegroeid, zowel in aantallen studenten, docenten als ondersteunend personeel. We staan steeds weer voor de uitdaging waar we nieuwe medewerkers kunnen plaatsen. Veel kamers voor twee personen zijn groot genoeg, zelfs wat ruim, maar zet je er een derde persoon bij dan wordt het te krap. Gebouw 34 is tien jaar geleden met de kennis van toen heringericht. Dat zouden we nu anders doen.

De faculteit heeft gekozen voor het opvangen van deze groei met de oprichting van de nieuwe afdeling Cognitive Robotics. Deze afdeling is nu nog verspreid door het gebouw gehuisvest omdat nergens voldoende ruimte is om de afdeling bij elkaar te huisvesten. We vinden het werk-technisch een sub-optimale oplossing en willen de activiteiten niet te zeer verspreiden over het pand.

Om alle afdelingen goed te kunnen huisvesten zijn meerdere varianten voor uitbreiding uitgewerkt, onderzocht en technisch, praktisch en financieel vergeleken. Een extra verdieping op bouwdeel K, waar nu een groot deel van Process & Energy gehuisvest is gekozen als de beste optie. Het is de enige manier om kwalitatief goede extra vierkante meters voor bureau-werkplekken te creëren binnen ons monumentale gebouw.

Het College van Bestuur heeft het besluit tot de verbouwing inmiddels genomen. De aanbesteding is afgerond en deze zomer zal worden gestart met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Uniek is dat de afdeling niet tijdens de gehele bouwperiode hoeft te worden gehuisvest in andere gebouwen of portocabins, maar dat slechts in de eerste fase van de bouw de  bewoners van bouwdeel K tijdelijk zullen moeten verhuizen naar een andere locatie in het gebouw van 3mE. Vanuit de faculteit hebben we ons ingezet om deze fase in de zomerperiode te laten plaatsvinden. In deze periode is het relatief rustig in het gebouw en kan korte tijdelijke herhuisvesting relatief eenvoudig worden gerealiseerd. Momenteel wordt hiervoor studielandschap E4 voorbereid. Na deze fase, van maximaal 5 weken, kunnen de bewoners weer terug in bouwdeel K terwijl de verdieping verder wordt gerealiseerd. nemen de bewoners de overlast voor lief. Dat laatste heeft de voorkeur van de gebruikers van het pand.

En nu is de volgende vraag hoe we intern gaan schuiven om alle afdelingen, passend bij de huisvestingsvisie, functioneel bij elkaar te huisvesten. Dit was een ingewikkelde puzzel waarvoor ook vier scenario’s zijn uitgewerkt. Het MT heeft de voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij de hele afdeling Process & Energy, medewerkers én labopstellingen, gehuisvest wordt in de bouwdelen K en J en de afdeling CoR, medewerkers en labopstellingen, in bouwdeel F. Deze herschikking zou de meeste impact hebben op Process & Energy en vooral voor Stromingsleer dat in bouwdeel F enigszins afzijdig zit van de andere secties van P&E. Dat is historisch zo gegroeid. De afdelingen zullen geleidelijk worden herschikt, ook MSE , BMechE en MTT zullen moeten schuiven met hun labopstellingen. We begrijpen de zorgen, ook van de promovendi die hun opstelling niet ‘even’ kunnen verplaatsen. We werken daarom samen met betrokkenen aan een verdere verkenning van dit scenario waarbij de impact van de herschikking zo acceptabel klein mogelijk is.”

Tegelijkertijd wil ik de voordelen van de herindeling benadrukken. Deze min of meer gedwongen exercitie biedt ook kansen om historisch gegroeide situaties en ingesleten patronen fris te bekijken en beter in te richten, om verouderde apparatuur te vervangen en om inrichtingen moderner, efficiënter en veiliger te maken. Het kan een duwtje in de rug zijn om die dingen ‘die er maar steeds niet van komen’ nu te realiseren. We richten ons op een nieuwe inrichting en indeling van labs en kantoren die meer ruimte voor ontmoeting biedt en tegelijk veiliger en doelmatiger is en flexibeler voor veranderingen in de toekomst. Een verbouwing die recht doet aan de herkenbaarheid van de onderzoeksgroepen en aan de internationale statuur van het onderzoek aan onze faculteit.