Uitbreiding bouwdeel K (Process & Energy)

Bouwdeel K wordt uitgebreid met een extra verdieping. In de kantoren werken nu ca. 50 medewerkers en 25 PhD’ers van de afdeling Process & Energy. De nieuwe ruimte bevat zowel kantoren met vaste werkplekken als open ruimten voor flexibele werkplekken. Er wordt nu onderzocht welke afdeling het best in de extra verdieping gehuisvest kan worden. Tegelijk met de uitbreiding van bouwdeel K, wordt het gehele bouwdeel (dus ook op de huidige twee verdiepingen) voorzien van LED-verlichting.

Verschuiving

Voor de vraag wie er in de extra ruimte gehuisvest zal worden zijn vier scenario’s zijn uitgewerkt. Het MT heeft gekozen voor het scenario waarin de hele afdeling Process & Energy, medewerkers én labopstellingen, gehuisvest wordt in de bouwdelen K en J en de hele afdeling CoR, medewerkers en labopstellingen, in bouwdeel F. Deze herschikking heeft de meeste impact op Process & Energy, met name de sectie Stromingsleer die nu in bouwdeel F zit. BMechE, MSE en MTT zullen ook moeten schuiven met hun labopstellingen.

Planning

De aanbesteding is afgerond en de opdracht voor de uitbreiding van bouwdeel K is gegund. De planning is dat in week 28 zal worden gestart met de werkvoorbereiding en de daadwerkelijke bouw in week 34 zal starten. De totale looptijd van de bouw zal ca. 6 maanden zijn. Gedurende de periode vanaf week 34 tot en met uiterlijk week 37 zullen de bewoners tijdelijk worden gehuisvest op de vierde verdieping van vleugel E. Plekken binnen het studentlandschap worden beschikbaar gemaakt voor onze collega’s van P&E. Voor studenten is deze ruimte dan tijdelijk niet beschikbaar. Er is specifiek voor deze periode gekozen omdat er geen of nauwelijks studenten aanwezig zijn die van deze plek gebruik willen maken.

Let op: Beperkt parkeren op deze locatie van augustus tot februari 2020 i.v.m. uitbreiding bouwdeel K (Process & Energy) bij de faculteit 3mE. Reisadvies naar campus is het OV of de fiets. Kijk voor OV-mogelijkheden in de legenda bij de bushaltes en check de reiswijzer. Op deze kaart vind je ook eventuele alternatieve parkeerlocaties op de campus.