Robotics

Doel van de minor

De studenten ontwerpen en bouwen een functionele robot voor een klant  in een multidisciplinair team. Op basis van de interesses van de studenten worden de opdrachten bepaald en teams samengesteld. Het eerste kwartaal staat vooral in het teken van het volgen van onderwijs met vakken die niet uit je eigen opleiding komen. Bovendien wordt er in het team gewerkt aan het complete ontwerp van de robot. In het tweede kwartaal wordt dan een prototype gebouwd aan de hand van het ontwerp. Tevens wordt aan het einde een presentatie gehouden, waarbij duidelijk moet worden hoe de robot werkt. Voorbeelden van opdrachten van voorgaande jaren zijn te vinden op de website van het Robotica Instituut

Doel van het programma

Hierbij worden de volgende technische competenties gebruikt: 

  • Markt-analyse, user experience design, usability en exterior design, user interaction design. (IO studenten hebben deze competenties al)
  • Krachten analyse, statische en dynamische analyses, mechanische systeem ontwerpen, kinematische modellering. (WB studenten hebben deze competenties al)
  • Elektrische schakelingen ontwerpen, sensor en motor keuze, aansturing van motoren, sensoren uitlezen. (ET studenten hebben deze competenties al)
  • Ontwerp, implementatie en testen van software architectuur en modules. (TI studenten hebben deze competenties al)
  • Ieder van deze competenties zal gebruikt worden door alle studenten, waarbij de studenten van hun eigen studierichting de verantwoordelijkheid hebben voor de coördinatie van deze dingen.

Voor welke studenten

Voor alle gemotiveerde studenten van IO, WB, ET of TI die affiniteit hebben met robots.

Aanmelden

Alleen in de eerste ronde kan via OSIRS ingeschreven worden voor deze minor. Tevens moet er een motivatiebrief gestuurd worden voor 3 juni naar Martin Klomp (zie hieronder). Daarna worden de studenten geselecteerd. De indeling in groepen vindt plaats na de selectie en zal op basis van voorkeur voor projecten zijn.
Na de selectie kan niet meer afgemeld worden voor de minor, aangezien de studenten in groepen ingedeeld worden.

Minorcoordinator

MSc Martin Klomp, e-mail M.Klomp@remove-this.tudelft.nl, tel:+31 15 27 86740

Zie verder de details in http://studiegids.tudelft.nl  (opleidingtype 'minor', opleiding 'Minors Werktuigbouwkunde’)