Verslagen ontwikkelgesprekken onderwijsvisitatiecommissie

Een opleidingsbeoordeling komt tot stand na een locatiebezoek van een panel en bestaat uit twee delen: 1. beoordeling in het kader van accreditatie en verbetering; 2. de opleiding voert daarnaast een zogenoemd ontwikkelgesprek met het panel waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen.

De aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de opleiding uit het ontwikkelgesprek zijn hieronder te downloaden:

/* */