Het onderzoek aan de faculteit 3mE bestrijkt vele terreinen. Van grootschalige energieopslag, medische instrumenten, regeltechniek, robotica, tot slimme materialen, structuren op nanoschaal, veilig transport en ontwerp  van autonoom varende boten.  Het onderzoek richt zich op het ontwerpen, fabriceren, toepassen en veranderen van producten, materialen, processen en werktuigen en kent vele toepassingsgebieden zoals energie, milieu, voeding, huisvesting, water, transport, veiligheid, en gezondheid.