Prof.dr.ir. W. de Jong

profiel

Biografie

Wiebren de Jong is professor op het gebied van grootschalige energieopslag, verbonden aan de afdeling Proces & Energie (faculteit 3mE). In dit onderzoeksgebied bestudeert hij verschillende innovatieve procesconcepten om electriciteit op te slaan in de vorm van brandstoffen en bulkchemicalien met de nadruk op opschaling van de processen en hun integratie met biomassaomzetting.  Hij onderzoekt conversie- en opslagtechnologieen inclusief (bio-)CO2 gebruik tezamen met waterstof.   

Hij studeerde chemische technologie aan de Universiteit Twente en volgde daarna de Tweede Fase Opleiding "Procestechnologie" (ontwerp) aan dezelfde universiteit. Na een post-graduate periode aan de Universiteit van Stuttgart (Duitsland), begon hij zijn promotieonderzoek op het gebied van biomassavergassing aan de TU Delft, gevolgd door een benoeming als universitair docent en later universitair hoofddocent bij de sectie  Energy Technology  (3mE) op het gebied van biomassa naar synthese gas conversie en bioraffinage. In 2016 werd hij benoemd als honorair hoogleraar aan de Rijksunversiteit Groningen op dit onderzoeksgebied met een link naar de koppeling van biomassa conversieprocessen met energieopslag in bioraffinage concepten. 
 

Expertise

Reactorkunde, procesintegratie, opschaling van processen en reactoren, thermo-chemische conversie van biomassa, synthesegas reiniging en upgrading, (electro-)chemische omzetting van CO2.

Projecten

Huidige projecten:

'Power-to-FA', RvO (NL) electrochemische conversie van CO2 naar mierenzuur, reactormodellering, testen, electrocatalyse modellering (DFT)

Opschaling van de 'Battolyzer', electrolyse van water (intern)

'BRISK-2' (EU) wervelbed biomassavergassing en -karakterisering

'IH-BFBG' (NL) ontwikkeling van een nieuw type vergasser van biomassa voor substituut aardgas productie

  'SuperValue', EU superkritisch watervergassing processimulatie en systeemintegratie inclusief LCA.

'HeatPIe' (NL) integratie van roterende warmtepijpen in de  staalstrip herverhitting en 'annealing'


publicaties
Bekijk de publicaties in Pure
vakken
2005 - Brandstofconversie
2005 - Equipment for Heat Transfer
2005 - Thermodynamics for Process & Energy
2006 - Energy from Biomass
2006 - Brandstofconversie
2006 - Thermodynamics for Process & Energy
2006 - Equipment for Heat Transfer
2007 - Equipment for Heat Transfer
2007 - Brandstofconversie
2007 - Thermodynamics for Process & Energy
2007 - Energy from Biomass
2009 - Thermodynamics for Process & Energy
2007 - Graduation Project
2008 - Thermodynamics for Process & Energy
2008 - Equipment for Heat Transfer
2008 - Brandstofconversie
2008 - Energy from Biomass
2009 - Brandstofconversie
2012 - Energy from Biomass
2011 - Brandstofconversie
2009 - System Integration Project II (Individual)
2009 - Graduation Project
2009 - Energy from Biomass
2010 - Energy from Biomass
2010 - Thermodynamics for Process & Energy
2010 - Brandstofconversie
2010 - System Integration Project II (Individual)
2010 - Graduation Project
2011 - Thermische centrales
2011 - Energy from Biomass
2014 - Energy from Biomass
2013 - Thermische centrales
2013 - Energy from Biomass
2014 - Thermische centrales
2015 - Thermische centrales
2012 - Thermische centrales
2016 - Energy from Biomass
2018 - Energy Storage: Processes, Materials & Equipment
2015 - Energy from Biomass
2017 - Thermochemistry of Biomass Conversion
2017 - Energy Storage: Processes, Materials & Equipment
2016 - Energy Storage: Processes, Materials & Equipment
2020 - Thermochemistry of Biomass Conversion
2019 - Energy Storage
2018 - Thermochemistry of Biomass Conversion
2020 - Energy Storage
2019 - Thermochemistry of Biomass Conversion