Weinig werelden zijn zo in beweging als die van de wetenschap. Dit is letterlijk zichtbaar bij de faculteit 3mE. Het aantal medewerkers en studenten groeit. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe werk- en studie plekken gecreëerd. De groei maakte de oprichting van de nieuwe afdeling Cognitive Robotics gewenst.

Al deze veranderingen zijn ‘on the go’ gerealiseerd binnen destijds haalbare kaders en planningen. Nu is het tijd om de algehele indeling van Gebouw 34 te verbeteren zodat alle afdelingen vernieuwd de toekomst tegemoet gaan.

Lees meer

Al deze veranderingen zijn on the go gerealiseerd binnen destijds haalbare kaders en planningen. Nu is het tijd om de algehele indeling van Gebouw 34 te verbeteren zodat alle afdelingen vernieuwd de toekomst tegemoet gaan. Daarvoor heeft de faculteit 3mE een huisvestingsvisie ontwikkeld. Slimme oplossingen zullen meer nuttige vierkante meters creëren voor werk, overleg en ontmoeting en zorgen voor verbinding tussen de zeven afdelingen. Zo wordt 3mE een toekomstbestendige, moderne en inspirerende omgeving waar alle gebruikers met toewijding en plezier hun werk kunnen doen.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode vanaf medio 2019. Deze website geeft informatie over het wat, hoe en waarom van de vernieuwingen en aanpassingen in de huisvesting en over de planning van de werkzaamheden.

De TU Delft Campus in zijn geheel is ook in ontwikkeling. In opdracht van het CvB heeft CRE een strategische koers opgesteld voor de instandhouding en ontwikkeling van het vastgoed. Een koers die toekomstbestendig en betaalbaar moet zijn, geconcretiseerd in een nieuwe campusstrategie. Over deze campusstrategie, het proces en de betrokkenheid van de faculteit 3mE hierin zal deze website ook informeren.