De faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE) verzorgt driejarige bacheloropleidingen en twee- of driejarige masteropleidingen. De bacheloropleidingen worden aangeboden in het Nederlands, de masteropleidingen zijn in het Engels.

Van student naar professional

De faculteit biedt een samenhangend programma waarin de student (medisch-)technische kennis verwerft en zich ontplooit op het gebied van communicatie, presentatie, creativiteit en reflectie. De student ontwikkelt zich tot een zelfstandig professional met kennis en vaardigheden die hem in staat stellen om de uitdagingen in de maatschappij aan te gaan. De opleiding aan de faculteit 3mE is coachend in de ontwikkeling van scholier naar student en van student naar deze professional.

Heb je vragen over de opleiding of de toelatingseisen?

Neem contact op met onze studieadviseurs:

Studieadviseurs 3mE
+31 (0)15 27 83961
studieadviseurs-3mE@tudelft.nl

Meer weten over de voorlichtingsactiviteiten?

Neem contact op met Team Voorlichting:

Lianne van Roekel
+31 (0)15 27 87826
voorlichting-3mE@tudelft.nl