TU Delft Stories

Stories

Actueel

Koningin Máxima en Eurocommissaris Mariya Gabriel bezoeken Delftse wetenschappers en innovaties

Tijdens een uitgebreide rondleiding over de campus hebben Hare Majesteit Koningin Máxima en de Eurocommissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd, Mariya Gabriel vandaag kennisgemaakt met verschillende wetenschappers en innovaties van TU Delft. Tijdens de gesprekken lag de focus op het verbeteren van de weg die wetenschappelijke innovaties af moeten leggen om ingezet te kunnen worden in de maatschappij. Kunstmatige cel Het bezoek begon bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen, waar hoogleraar Marileen Dogterom het gezelschap een rondleiding gaf door de labs van de afdeling Bionanoscience. De wetenschappers van het zogeheten European Synthetic Cell Initiative vertelden over hun onderzoek naar de kleinste bouwstenen van cellen. Ze zoeken uit hoe die bouwstenen precies in elkaar zitten, met de ambitie om zelf de eerste werkende, kunstmatige cel te kunnen maken. Proeftuin Vervolgens maakte het gezelschap onder leiding van directeur Marjan Kreijns een wandeling door The Green Village, een proeftuin op de campus van de TU Delft. In deze proeftuin worden innovaties voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving getest. Doordat de huizen daadwerkelijk worden bewoond, kunnen de nieuwe technieken op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie meteen op de behoeftes van bewoners worden afgesteld. Innovatie-ecosysteem Hierna volgde een rondetafeldiscussie over wetenschap en innovatie. Innovatie wordt op de TU Delft gerealiseerd binnen het innovatie-ecosysteem rondom de universiteit bestaande uit bedrijven, onderzoeksinstellingen en fieldlabs. Delftse ondernemers deelden hun ervaringen met het ondernemerschap; Delftse wetenschappers vertelden over de relatie tussen hun onderzoek en de weg daarvan naar de maatschappij. Rector Magnificus Tim van der Hagen concludeert: “Mooi om te zien dat de voorbeelden uit de Delftse praktijk op deze manier helpen om de impact van wetenschap op Europees niveau te vergroten.” Quantumcomputer Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door hoogleraar Lieven Vandersypen bij QuTech, het Delftse onderzoeksinstituut waar wetenschappers werken aan het ontwikkelen van schaalbare prototypes van een quantumcomputer en een veilig quantuminternet. Deze nieuwe technieken zijn veelbelovend en hebben grote consequenties voor de digitale samenleving van de toekomst. In het lab sprak het gezelschap met wetenschappers en met oprichters van Delftse start-ups die nu al werken met de nieuwste quantumtechnieken. Meer informatie Dimmy van Ruiten, persvoorlichter TU Delft, 015 27 81588, D.M.vanRuiten@tudelft.nl

Caspar Chorus benoemd als decaan faculteit Industrieel Ontwerpen (IO)

Het College van Bestuur heeft prof.dr.ir. Caspar Chorus per 1 september 2022 benoemd als decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO). Momenteel is hij voorzitter van de afdeling Engineering Systems and Services bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Caspar Chorus studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU Delft en promoveerde in 2007 cum laude op zijn onderzoek naar de rol van reisinformatie in mobiliteitskeuzegedrag. Na twee jaar verbonden te zijn geweest aan de TU Eindhoven kwam hij in 2008 terug bij TU Delft. Hier werd hij in 2014 benoemd tot hoogleraar Choice Behaviour Modelling. Van 2013 tot 2018 was hij hoofd van de sectie Transport & Logistics; sinds 2019 is hij voorzitter van de afdeling Engineering Systems and Services. Het onderzoek van Professor Chorus richt zich op het wiskundig modelleren van het keuzegedrag van mensen. Hiervoor ontwikkelde hij onder andere het zogenoemde spijtmodel, een econometrisch model dat gebaseerd is op het idee dat we onze keuzes baseren op het vermijden van spijt achteraf. Het bieden van een alternatief voor het veelgebruikte nutsmaximalisatiemodel was een wetenschappelijke doorbraak; het model is in verschillende econometrische softwarepakketten opgenomen. Vervolgens legde hij zich toe op het integreren van andere inzichten uit de gedragswetenschappen in keuzemodellen, bijvoorbeeld in modellen van moreel keuzegedrag. Deze modellen van menselijk keuzegedrag stellen overheden en bedrijven in staat beter beleid en betere strategieën te ontwerpen. Ook helpen zulke modellen bij het ontwerpen van mensgerichte Artificiële Intelligentie die gebaseerd is op menselijke voorkeuren en waarden. Als medeoprichter en wetenschappelijk adviseur van spin-off Councyl brengt Chorus zijn inzichten naar de markt. Councyl helpt organisaties hun expertise te digitaliseren om zo hun besluitvorming te ondersteunen. Hij kreeg voor zijn onderzoek verschillende internationale prijzen en ontving financiering via Veni- en Vidi-beurzen van NWO en een ERC Consolidator Grant. Daarnaast won Chorus verschillende prijzen voor zijn onderwijs en het begeleiden van promovendi. Professor Chorus volgt professor Ena Voûte op, die de faculteit tien jaar lang geleid heeft. Zij zal zich vanaf 1 september grotendeels wijden aan haar nieuwe positie van Pro Vice Rector International Affairs.

Nederlandse kennisinstellingen bevriezen samenwerkingsverbanden met Rusland en Belarus

De Nederlandse universiteiten zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne. Daarom is, door alle Nederlandse kennisinstellingen, besloten om de formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus per direct tot nader order te bevriezen. We doen dit in navolging van de dringende oproep van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Lees verder op Universiteiten van Nederland 🡕

Actueel


Nederlandse kennisinstellingen bevriezen samenwerkingsverbanden met Rusland en Belarus

De Nederlandse universiteiten zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne. Daarom is, door alle Nederlandse kennisinstellingen, besloten om de formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus per direct tot nader order te bevriezen. We doen dit in navolging van de dringende oproep van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Lees verder op Universiteiten van Nederland 🡕
/* */