Laatste Nieuws

815 resultaten

19 juni 2023

Golven dempen met 50.000 rubberen grassprieten

Golven dempen met 50.000 rubberen grassprieten

Dimitris Dermentzoglou, promovendus Coastal Engineering, werkt aan kustbescherming met kwelders, een veelbelovende natuurlijke oplossing. In het Waterlab van de TU Delft bootst hij de vegetatie van kwelders na. Kwelders kunnen een duurzamer alternatief zijn dan het traditioneel ophogen van dijken.

13 juni 2023

Voornemen TU Delft nieuwe onderwijs-, onderzoeks- en innovatie-activiteiten in Rotterdam

Voornemen TU Delft nieuwe onderwijs-, onderzoeks- en innovatie-activiteiten in Rotterdam

Het afgelopen jaar heeft TU in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van de groei van de universiteit. De instroom van studenten is de afgelopen jaren flink gestegen en blijft dit naar aller waarschijnlijkheid doen. Dit legt steeds meer druk op de campus en de stad Delft, terwijl er tegelijkertijd groeiende maatschappelijke behoefte is aan (Delftse) ingenieurs.

13 juni 2023

Nieuwe proeftuin Biobased Boulevard om gebruik natuurlijke bouwmaterialen te stimuleren

Nieuwe proeftuin Biobased Boulevard om gebruik natuurlijke bouwmaterialen te stimuleren

Om het gebruik van natuurlijke materialen in de bouw te versnellen, openden The Green Village, iCircl en Provincie Zuid-Holland vandaag de nieuwe proeftuin Biobased Boulevard. Deze proeftuin, onderdeel van fieldlab The Green Village op TU Delft Campus, gaat helpen op grote schaal biobased bouwmaterialen bij nieuwbouw en renovatie te gebruiken.

09 juni 2023

TU Delft en RUG/UMCG bundelen krachten voor kindvriendelijke knoopcelbatterij

TU Delft en RUG/UMCG bundelen krachten voor kindvriendelijke knoopcelbatterij

08 juni 2023

Nieuwe locatie TU Delft geopend in Den Haag

Nieuwe locatie TU Delft geopend in Den Haag

In het centrum van Den Haag en ‘om de hoek’ bij de huidige Tweede Kamer opende de TU Delft voor het nieuwe strategische programma TU Delft | The Hague zijn nieuwe locatie in Den Haag. TU Delft | The Hague is ontworpen met als kerndoel de state-of-the-art engineering beter te betrekken bij de politiek en bestuurlijke afwegingen, beleidsvorming en uitvoering. Het programma TU Delft | The Hague heeft drie focusthema’s: Climate & Energy, Digitalisation and Safety & Security.

06 juni 2023

Flow for Future | Overhandiging petitie

Flow for Future | Overhandiging petitie

Een delegatie van het J.M. Burgerscentrum heeft de petitie “Alles stroomt in Nederland” aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VKC-OCW) in de Tweede Kamer in Den Haag. Er wordt gevraagd om erkenning van het belang voor Nederland van de ingenieurswetenschappen, in het bijzonder van de stromingsleer.

02 juni 2023

TU Delft vraagt aandacht voor breed aanbod Lifelong Learning

TU Delft vraagt aandacht voor breed aanbod Lifelong Learning

Een betere samenleving opbouwen is de missie van de universiteit in de context van Wetenschap, Techniek en Ontwerp. Dat is waar TU Delft voor staat. Meer aandacht voor Lifelong Learning (LLL) past binnen deze ambitie: het bieden van kwalitatieve en toegankelijke onderwijs aan professionals.

30 mei 2023

Guinness Wereldrecordpoging pipetteren door studenten Nanobiologie

Guinness Wereldrecordpoging pipetteren door studenten Nanobiologie

Op zaterdag 3 juni vindt de Guinness Wereldrecordpoging pipetteren plaats. Met deze poging willen studenten Nanobiologie van het Erasmus MC en TU Delft een vermelding krijgen in het Guinness World Records-boek, door minimaal 250 mensen binnen 5 minuten te laten pipetteren: vloeistof opzuigen en verplaatsen met een pipet.

25 mei 2023

Sportclub als living lab: innovatie en technologie voor toekomstbestendige verenigingen

Sportclub als living lab: innovatie en technologie voor toekomstbestendige verenigingen

Innovatie is essentieel voor sportclubs in Nederland om toekomstbestendig te blijven. Veel sportclubs kampen met uitdagingen als grote concurrentie, hoge energieprijzen, terugloop van bestuursleden en verouderde faciliteiten.

23 mei 2023

Proeftuin WaterStraat van TU Delft en Hoogheemraadschap van Delfland bestaat 5 jaar

Proeftuin WaterStraat van TU Delft en Hoogheemraadschap van Delfland bestaat 5 jaar

The recent news is abundantly clear: severe weather, yellow code alerts, and water damage in large parts of the country. Due to climate change, we can expect more heat and drought, but also more rainfall in a short period of time.