Laatste Nieuws

816 resultaten

18 april 2018

Het ‘beest van de TU Delft’ is klaar voor actie

Het ‘beest van de TU Delft’ is klaar voor actie

De hexapod, 60 ton zwaar en 6x5x3 meter groot, is de nieuwste aanwinst van de TU Delft: een testfaciliteit die krachten van 100 ton in alle zes richtingen kan aanbrengen. Het apparaat kan onder meer in 4 weken de vermoeiing in gelaste scheepsstukken nabootsen van 20 jaar varen op zee, maar is ook breder inzetbaar om constructies beter te kunnen ontwerpen.

12 april 2018

TU Delft in drie projecten van de Nationale Roadmap

De TU Delft neemt deel aan drie projecten uit de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Het gaat om het meten van veranderingen in de atmosfeer door het Ruisdael Observatorium (waarbij de TU Delft penvoerder is); EPOS-NL, over de Europese infrastructuur voor geologische wetenschappen, gevaren en hulpbronnen en ten derde NEMI, over de Nederlandse Elektronenmicroscopie-infrastructuur.

12 april 2018

Ruisdael Observatorium gaat Nederlandse atmosfeer modelleren met resolutie van 100 meter

Ruisdael Observatorium gaat Nederlandse atmosfeer modelleren met resolutie van 100 meter

Ruisdael Observatorium, certificaat, Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, klimaatvoorspellingen, meetnetwerk, lokale weer, klimaat, luchtkwaliteit

12 april 2018

‘Vaderlijk’ en ‘moederlijk’ DNA van schimmels op verschillende momenten actief

‘Vaderlijk’ en ‘moederlijk’ DNA van schimmels op verschillende momenten actief

Veel paddenstoelen hebben twee verschillende kernen in hun cellen, een van de ‘vader’ en een van de ‘moeder’. Onderzoekers van de universiteiten Delft, Utrecht en Wageningen hebben nu ontdekt dat de genen van de ouderlijke DNA’s op verschillende momenten in de ontwikkeling van de paddenstoel tot expressie komen. “Dit betekent dus dat als genen worden geïdentificeerd die betrokken zijn bij paddenstoelvorming, we voortaan eerst moeten uitzoeken of de vaderlijke of de moederlijke kern actief is,” aldus promovendus Thies Gehrmann van de TU Delft. De resultaten van het onderzoek zijn op 11 april gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

10 april 2018

ERC Grants voor Nynke Dekker en Ibo van de Poel

De European Research Council heeft aan twee Delftse hoogleraren een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro toegekend.

09 april 2018

Fietsbewegingen laten draagvleugelboten stabiel over water vliegen

Fietsbewegingen laten draagvleugelboten stabiel over water vliegen

Dreig je te vallen met je fiets, dan stuur je ongemerkt in de richting van de aankomende val. Dit correctie-principe is natuurkundig te verklaren; de steunpunten - je wielen- blijven namelijk in balans met het zwaartepunt.

09 april 2018

Superhelden als Hawkeye, Wonder Woman en Invisible Woman in de natuurkundeles

‘We find ourselves in an age where superhero films are immensely popular. With many students familiar with many of these characters and their superpowers, superheroes can facilitate a unique platform to aid in the dissemination of physics materials in the classroom’, says scientist Barry W. Fitzgerald of TU Delft. In a paper published in Physics Education on 5th April 2018, he considers Wonder Woman, Hawkeye and Invisible Woman.

06 april 2018

Synergy Certificate voor de slimme productie van composieten

Synergy Certificate voor de slimme productie van composieten

Op vrijdag 6 april ontvangt het project CADC (Composite Automation development Centre) van de TU Delft een zogenaamde ‘Synergy Certificate’ van de Clean Sky 2 Joint Undertaking . Hiermee wordt invulling gegeven aan het MOU dat in 2016 is getekend tussen de provincie Zuid-Holland en Clean Sky 2 Joint Undertaking.

05 april 2018

Provincie Zuid-Holland gaat met bedrijven en universiteiten overgang naar circulaire economie versnellen

Het programma ACCEZ, voluit Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Universiteit Leiden,TUDelft, Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie LDE), Wageningen University & Research en VNO-NCW West. Het programma koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers. Samen gaan zij aan de slag met opgaven rondom knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp. Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart. Zo geeft het programma daadwerkelijk toegang tot de circulaire economie, waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd.

03 april 2018

Science Centre Delft genomineerd voor Museumprijs 2018

Science Centre Delft genomineerd voor Museumprijs 2018

Science Centre Delft, onderdeel van de TU Delft, is genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2018. Naast de eer, maakt het Science Centre kans op een bedrag van € 100.000.