Archief

855 resultaten

20 april 2018

Onderzoekers creëren DNA-replicatie in een synthetische modelcel

Onderzoekers creëren DNA-replicatie in een synthetische modelcel

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft hebben samen met collega’s van de Autonome Universiteit van Madrid een kunstmatige DNA-blauwdruk gemaakt voor de replicatie van DNA in een celachtige structuur.

19 april 2018

Meeste doden door Orkaan Harvey vielen buiten de verwachte overstromingsgebieden

Meeste doden door Orkaan Harvey vielen buiten de verwachte overstromingsgebieden

Orkaan Harvey trof het gebied rond Houston op 25 augustus 2017 en veroorzaakte ongekende overstromingen en tientallen doden. Onderzoekers van de TU Delft en Rice University in Texas publiceren op donderdag 19 april over de orkaan in het tijdschrift Natural Hazards and Earth System Sciences.

18 april 2018

Het ‘beest van de TU Delft’ is klaar voor actie

Het ‘beest van de TU Delft’ is klaar voor actie

De hexapod, 60 ton zwaar en 6x5x3 meter groot, is de nieuwste aanwinst van de TU Delft: een testfaciliteit die krachten van 100 ton in alle zes richtingen kan aanbrengen. Het apparaat kan onder meer in 4 weken de vermoeiing in gelaste scheepsstukken nabootsen van 20 jaar varen op zee, maar is ook breder inzetbaar om constructies beter te kunnen ontwerpen.

12 april 2018

TU Delft in drie projecten van de Nationale Roadmap

De TU Delft neemt deel aan drie projecten uit de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Het gaat om het meten van veranderingen in de atmosfeer door het Ruisdael Observatorium (waarbij de TU Delft penvoerder is); EPOS-NL, over de Europese infrastructuur voor geologische wetenschappen, gevaren en hulpbronnen en ten derde NEMI, over de Nederlandse Elektronenmicroscopie-infrastructuur.

12 april 2018

Ruisdael Observatorium gaat Nederlandse atmosfeer modelleren met resolutie van 100 meter

Ruisdael Observatorium gaat Nederlandse atmosfeer modelleren met resolutie van 100 meter

Ruisdael Observatorium, certificaat, Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, klimaatvoorspellingen, meetnetwerk, lokale weer, klimaat, luchtkwaliteit

12 april 2018

‘Vaderlijk’ en ‘moederlijk’ DNA van schimmels op verschillende momenten actief

‘Vaderlijk’ en ‘moederlijk’ DNA van schimmels op verschillende momenten actief

Veel paddenstoelen hebben twee verschillende kernen in hun cellen, een van de ‘vader’ en een van de ‘moeder’. Onderzoekers van de universiteiten Delft, Utrecht en Wageningen hebben nu ontdekt dat de genen van de ouderlijke DNA’s op verschillende momenten in de ontwikkeling van de paddenstoel tot expressie komen. “Dit betekent dus dat als genen worden geïdentificeerd die betrokken zijn bij paddenstoelvorming, we voortaan eerst moeten uitzoeken of de vaderlijke of de moederlijke kern actief is,” aldus promovendus Thies Gehrmann van de TU Delft. De resultaten van het onderzoek zijn op 11 april gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

10 april 2018

ERC Grants voor Nynke Dekker en Ibo van de Poel

De European Research Council heeft aan twee Delftse hoogleraren een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro toegekend.

09 april 2018

Fietsbewegingen laten draagvleugelboten stabiel over water vliegen

Fietsbewegingen laten draagvleugelboten stabiel over water vliegen

Dreig je te vallen met je fiets, dan stuur je ongemerkt in de richting van de aankomende val. Dit correctie-principe is natuurkundig te verklaren; de steunpunten - je wielen- blijven namelijk in balans met het zwaartepunt.

09 april 2018

Superhelden als Hawkeye, Wonder Woman en Invisible Woman in de natuurkundeles

‘We find ourselves in an age where superhero films are immensely popular. With many students familiar with many of these characters and their superpowers, superheroes can facilitate a unique platform to aid in the dissemination of physics materials in the classroom’, says scientist Barry W. Fitzgerald of TU Delft. In a paper published in Physics Education on 5th April 2018, he considers Wonder Woman, Hawkeye and Invisible Woman.

06 april 2018

Synergy Certificate voor de slimme productie van composieten

Synergy Certificate voor de slimme productie van composieten

Op vrijdag 6 april ontvangt het project CADC (Composite Automation development Centre) van de TU Delft een zogenaamde ‘Synergy Certificate’ van de Clean Sky 2 Joint Undertaking . Hiermee wordt invulling gegeven aan het MOU dat in 2016 is getekend tussen de provincie Zuid-Holland en Clean Sky 2 Joint Undertaking.

05 april 2018

Provincie Zuid-Holland gaat met bedrijven en universiteiten overgang naar circulaire economie versnellen

Het programma ACCEZ, voluit Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Universiteit Leiden,TUDelft, Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie LDE), Wageningen University & Research en VNO-NCW West. Het programma koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers. Samen gaan zij aan de slag met opgaven rondom knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp. Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart. Zo geeft het programma daadwerkelijk toegang tot de circulaire economie, waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd.

03 april 2018

Science Centre Delft genomineerd voor Museumprijs 2018

Science Centre Delft genomineerd voor Museumprijs 2018

Science Centre Delft, onderdeel van de TU Delft, is genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2018. Naast de eer, maakt het Science Centre kans op een bedrag van € 100.000.

29 maart 2018

Micro-CT scanner ontrafelt prehistorische verrassingseieren

Micro-CT scanner ontrafelt prehistorische verrassingseieren

Op een Tilburgse bouwplaats vonden archeologen een paar jaar geleden dertien eivormige objecten. Met behulp van geowetenschapper Dominique Ngan-Tillard van de TU Delft en de micro CT-scanner van het Geoscience & Engineering Lab is het nu mogelijk om binnenin de ‘eieren’ te kijken. De 3D-opnames van de ‘eieren’ laten bijzondere afdrukken in de schalen zien.

29 maart 2018

KPN en TU Delft gaan samenwerken aan nieuwe ICT-technologieën

Telecom en ICT-dienstverlener KPN en TU Delft zijn een strategische samenwerking aangegaan met als doel hoogwaardige nieuwe technologie te ontwikkelen op het gebied van 5G, blockchain en kunstmatige intelligentie. Met de samenwerking onder de naam NExTWORKx spelen beide partijen in op de exponentiële en disruptieve technologieën van de toekomst en dragen zij bij aan de verdere ontwikkeling van talent.

29 maart 2018

Open Education Global Conference 2018

Open Education Global Conference 2018

Nederlandse universiteiten streven naar ‘open access’ publicatie van hun onderzoek. Wereldwijd streven steeds meer universiteiten en docenten ook naar open onderwijs, het vrij delen van leermaterialen, veelal online.

28 maart 2018

Verbeterde metingen Majorana-deeltjes brengen definitief bewijs dichterbij dan ooit

Verbeterde metingen Majorana-deeltjes brengen definitief bewijs dichterbij dan ooit

Een internationaal team onderzoekers van onder meer QuTech (TU Delft) en TU Eindhoven presenteert vandaag in Nature de belangrijkste aanwijzing tot nu toe voor het bestaan van het mysterieuze Majorana-deeltje. In 2012 vond deze samenwerking onder leiding van Leo Kouwenhoven (QuTech, Microsoft) en Erik Bakkers (TU Eindhoven) de eerste signalen voor de aanwezigheid van het deeltje dat tegelijk zijn eigen antideeltje is. Dankzij verbeterde materialen zijn die oorspronkelijke experimenten nu herhaald en volgt het gevonden signaal precies wat de theorie voor het deeltje voorspelt. Met dit resultaat is een definitief bewijs voor het deeltje sterk dichterbij gekomen.

28 maart 2018

TU Delft koploper in innovatief onderwijs volgens benchmark MIT

TU Delft koploper in innovatief onderwijs volgens benchmark MIT

De TU Delft is een van de thought leaders in innovatief onderwijs volgens het rapport van MIT, ondermeer vanwege het open en online onderwijs, en de ambitieuze, succesvolle studentenprojecten.

25 maart 2018

Onhoorbaar infrageluid ook bruikbaar voor weers- en klimaatverwachting

Onhoorbaar infrageluid ook bruikbaar voor weers- en klimaatverwachting

Infrageluid kan worden gebruikt voor weers- en klimaatverwachtingen, zo blijkt uit onderzoek van Pieter Smets, werkzaam bij de TU Delft en het KNMI. Via deze onhoorbaar lage geluidstonen kan namelijk een beter beeld worden verkregen van de stratosfeer, waar nauwelijks op een andere manier kan worden gemeten. Smets promoveert op woensdag 28 maart op dit onderwerp aan de TU Delft.

23 maart 2018

Elektrische auto direct en snel op te laden via zonnepanelen

Elektrische auto direct en snel op te laden via zonnepanelen

Onderzoeker Gautham Ram Chandra Mouli ontwikkelde een systeem waarmee elektrische auto’s direct en snel zijn op te laden met zonnestroom.

23 maart 2018

TU Delft krijgt een Open Education Award voor Strategisch Kader 2018-2024

TU Delft krijgt een Open Education Award voor Strategisch Kader 2018-2024

De TU Delft krijgt een Open Education Award in de categorie Open Policies van het internationale Open Education Consortium, op basis van de verwevenheid van openheid in Impact voor een betere samenleving, het strategisch kader 2018-2024.

22 maart 2018

Toevoeging van kalium verbetert nieuwe generatie perovskietzonnecellen

Toevoeging van kalium verbetert nieuwe generatie perovskietzonnecellen

Een eenvoudige kaliumoplossing kan de efficiëntie van de volgende generatie zonnecellen verhogen door ze in staat te stellen meer zonlicht om te zetten in elektriciteit.

22 maart 2018

Delftse biotechpionier Mark van Loosdrecht krijgt 2018 Stockholm Water Prize

Mark van Loosdrecht (TU Delft en Bruce Rittmann (Arizona State University) zijn de winnaars van de 2018 Stockholm Water Prize vanwege hun revolutionaire werk aan het verbeteren van (afval)waterbehandeling. Dit is vandaag in Stockholm bekend gemaakt tijdens de Wereldwaterdag. Hun vooruitstrevende onderzoek naar microbiologische processen en de daaruit voortvloeiende innovaties hebben geleid tot vermindering van kosten en energieverbruik in afvalwaterbehandeling, maar ook tot het terugwinnen van stoffen daaruit.

22 maart 2018

PME'er Nima Tolou wint Prins Friso Ingenieursprijs

PME'er Nima Tolou wint Prins Friso Ingenieursprijs

Hij ontving de Prins Friso Ingenieursprijs in het Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel.

21 maart 2018

Mysterie superieure Leeuwenhoek-microscoop na 350 jaar opgelost

Mysterie superieure Leeuwenhoek-microscoop na 350 jaar opgelost

Onderzoekers van de TU Delft en Rijksmuseum Boerhaave hebben een eeuwenoud raadsel rond de microscopen van Antoni van Leeuwenhoek opgelost.

19 maart 2018

TU Delft maakt plan voor energieneutraal Amsterdam

TU Delft maakt plan voor energieneutraal Amsterdam

De routekaart naar een energieneutrale stad in 2040 kan een pittig dossier worden voor de Amsterdamse gemeenteraad. Het masterplan van TU-hoogleraar Andy van den Dobbelsteen maakt de enorme schaal van de ambitie duidelijk. Lees het hele Delta-artikel.

15 maart 2018

Steeds nauwkeuriger beeld van (versnellende) zeespiegelstijging

Steeds nauwkeuriger beeld van (versnellende) zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging wordt bepaald door allerlei factoren maar die kunnen we nu (bijna) overal ter wereld goed ontrafelen en verklaren. Dat stelt onderzoeker Thomas Frederikse van de TU Delft, die tevens een versnelling in de gemiddelde wereldwijde zeespiegelstijging constateert. En verder worden de dagen op aarde een klein beetje langer... Frederikse promoveert op maandag 19 maart.

09 maart 2018

Jan Dirk Jansen benoemd als decaan CiTG

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft professor dr. ir. Jan Dirk Jansen met ingang van 1 mei 2018 benoemd als decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). Jan Dirk Jansen volgt professor dr.ir. Bert Geerken op, die in mei 2018 met pensioen gaat.

05 maart 2018

TU Delft scant Meisje met de parel van Vermeer

TU Delft scant Meisje met de parel van Vermeer

Vorige week is in het Mauritshuis een diepgaand onderzoeksproject gestart naar het Meisje met de parel (1665) van Johannes Vermeer. Het onderzoek maakt gebruik van de nieuwste technieken, duurt twee weken en wordt uitgevoerd voor de ogen van het publiek in de Gouden Zaal van het Mauritshuis.

02 maart 2018

Windenergie: kosten verder omlaag

Windenergie: kosten verder omlaag

Ondanks de recente groei is er nog steeds veel ruimte voor kostenreductie in windenergie. Dat stelt prof.dr. Simon Watson in zijn intreerede aan de TU Delft op vrijdag 2 maart.

28 februari 2018

Prof.dr. Rob F. Mudde nieuwe Vice-Rector Magnificus/Vice-President Education TU Delft

Prof.dr. Rob F. Mudde wordt Vice-Rector Magnificus/Vice-President Education (VRM/VPE), tevens vicevoorzitter, in het College van Bestuur van de TU Delft. De Raad van Toezicht heeft Rob Mudde benoemd per 1 maart 2018.

28 februari 2018

Elf vakgebieden in top 50 QS World University Rankings by Subject

In de World University Rankings by Subjects 2018 die vandaag verschijnt, staat de TU Delft in twee vakgebieden in de top tien: ‘Architecture’ (3) en ‘Civil Engineering’ (4). In tien vakgebieden (‘subjects’) behoort de TU Delft tot de top 50 van de wereld.

23 februari 2018

Marnix Wagemaker krijgt Vici voor batterijenonderzoek

Marnix Wagemaker krijgt Vici voor batterijenonderzoek

Dr. ir. Marnix Wagemaker heeft een Vici-beurs van NWO in de wacht gesleept. Hij krijgt deze beurs van 1,5 miljoen euro, met daarbovenop 250.000 euro van betrokken bedrijven, om onderzoek te doen naar de werking van batterijen. Wagemaker wil onder meer achterhalen waarom de bereikte opslagcapaciteit van de huidige generatie batterijen achterblijft bij de capaciteit die theoretisch haalbaar moet zijn.

22 februari 2018

Lussen, lussen en nog eens lussen: zo wordt DNA georganiseerd

Lussen, lussen en nog eens lussen: zo wordt DNA georganiseerd

Wetenschappers van het Kavli Instituut van de TU Delft en EMBL Heidelberg hebben dit gefilmd hoe een enkel eiwitcomplex, condensin genaamd, een lus trekt in het DNA binnenin een cel. Ze beslechten daarmee een decennialang debat in de biologie.

15 februari 2018

Programmeren op een silicium quantum chip

Quantum technologie maakt grote sprongen vooruit. Nu wetenschappers enkele qubits met grote betrouwbaarheid controleren mag het wel wat meer op een echte computer gaan lijken. Bruikbare quantum chips vereisen programmeerbaarheid: de mogelijkheid om een zelfgekozen berekening uit te voeren. Wetenschappers van QuTech in Delft realiseerden nu een programmeerbare twee-qubit quantum processor in silicium en voerden daarmee twee quantum algoritmes uit. Ze publiceren hun werk in het tijdschrift Nature.

12 februari 2018

Medische instrumenten ontwerpen en testen zonder dure prototypes

Complexe nieuwe medische instrumenten blijven vaak steken in de fase van het prototype. Dat is duur en tijdrovend. Ewout Arkenbout ontwikkelde daarom een nieuwe, virtuele ontwerpmethode waarmee instrumenten al eerder zijn te evalueren en bij te sturen. Arkenbout promoveert op maandag 12 februari op dit onderwerp aan de TU Delft.

07 februari 2018

Wiskunde verklaart waarom Crispr-Cas9 soms het verkeerde DNA knipt

Wiskunde verklaart waarom Crispr-Cas9 soms het verkeerde DNA knipt

De ontdekking van Crispr-Cas9 is voor de medische wetenschap van grote waarde geweest. Het heeft gene editing vele malen eenvoudiger gemaakt, en gaat er mogelijk zelfs voor zorgen dat we in de nabije toekomst erfelijke ziekten uit onze genen kunnen wissen. Met Crispr-Cas9 zijn we in staat om DNA in een cel open te knippen om gemuteerde genen te repareren, of om nieuwe stukken DNA op de geopende plek te plakken. In eerste instantie leek het systeem extreem nauwkeurig te zijn. Maar inmiddels is duidelijk dat Cas9 soms ook knipt in DNA-sequenties die lijken op de sequentie waar het eiwit naar op zoek is. Wetenschappers van de TU Delft hebben een model ontwikkeld dat verklaart waarom Cas9 de ene DNA-sequentie kapot knipt en de andere met rust laat.

05 februari 2018

Op weg naar de ideale schaatsslag

Op weg naar de ideale schaatsslag

In de zoektocht naar dé ideale schaatsslag, ontwikkelde promovenda Eline van der Kruk een dynamisch computermodel van een schaatser en ‘meetschaatsen’. Deze moeten het op termijn mogelijk maken om schaatsers en coaches visuele real-time feedback te geven tijdens trainingen. Van der Kruk promoveert op donderdag 8 februari, één dag voor het begin van de Olympische Winterspelen, op dit onderwerp aan de TU Delft.

01 februari 2018

Clive Brown van Oxford Nanopore op kickoff Bioengineering Institute

Op dinsdag 27 maart lanceert de TU Delft het Delft Bioengineering Institute. Hoofdspreker is Clive Brown, chief technology officer bij DNA sequencing-specialist Oxford Nanopore Technologies.

01 februari 2018

Impact voor een betere samenleving: TU Delft Strategisch Kader 2018-2024

Impact voor een betere samenleving: TU Delft Strategisch Kader 2018-2024

Op 12 januari, tijdens de 176ste Dies Natalis, presenteerde de TU Delft haar nieuwe instellingsplan, het Strategisch Kader 2018-2024.

31 januari 2018

Start-up ATMOS UAV brengt als eerste in 50 jaar ongerept eiland in kaart

Start-up ATMOS UAV brengt als eerste in 50 jaar ongerept eiland in kaart

ATMOS UAV, een start-upbedrijf van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek maakt op 31 januari bekend dat hun Marlyn drone is ingezet om het tropische eiland Silhouette in de Seychellen in de Indische Oceaan in kaart te brengen.