Andy van den Dobbelsteen

Klimaatverandering tegengaan betekent ook: duurzamer bouwen. Door materialen en onderdelen zoveel mogelijk te hergebruiken en door minder te werken met beton, kunststof en staal. Want bij de productie van die materialen komt heel veel CO2 vrij. In plaats daarvan kun je beter bouwen met bijvoorbeeld hout, riet, hennep en lisdodde (lisdodde? O ja, dit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lisdodde ). Want dankzij nieuwe technieken is de tijd voorbij dat je bijvoorbeeld hout na één winter kunt weggooien. Hoogleraar Climate Design & Sustainability Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) legt je uit hoe we de bouw duurzaam kunnen maken en hoe natuurlijke materialen zoals hout ons daarbij gaan helpen.