AI, Data & Digitalisering

Het verenigen van fundamentele en toegepaste AI daar ligt onze kracht. TU Delft 'AI, Data & Digitalisering' verbindt AI-experts èn wetenschappers die AI toepassen in hun vakgebied. Onze onderzoek en innovatie-activiteiten richten zich op 7 thema's. De TU Delft AI Labs ontwikkelen nieuw wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het kruispunt waar innovatie en het toepassingsgebied samenkomen. Wij zijn hier om de samenleving te helpen met de voorbereiding op een AI-gedreven toekomst!

Stories of Artificial Intelligence

TU Delft AI @ Universiteit van Nederland

/* */