CITYAI

Een plek waar data, AI en gedragstheorie samenkomen

Steden zijn hotspots van menselijke activiteit die de mensheid welvarender, gelukkiger en gezonder hebben gemaakt. Het CiTy AI Lab gaat de nieuwe mogelijkheden van AI benutten om te zorgen dat de steden van de toekomst nog slimmer en leefbaarder zijn.

Om zulke steden te kunnen ontwikkelen, is het van groot belang te weten hoe mensen bestaande steden ervaren in termen van bijvoorbeeld aantrekkelijkheid, veiligheid en toegankelijkheid. Tot nu toe waren deze aspecten moeilijk in cijfers te vatten, en werden beslissingen voor stadsontwikkeling meestal genomen op basis van harde cijfers zoals bevolkingsdichtheid, inkomensniveau en percentages groen en bebouwd gebied. Deze cijfers geven echter geen compleet beeld, en ze schieten vaak tekort als we het gedrag van mensen en het effect van beleidsmaatregelen willen vaststellen en begrijpen. 

Het CiTy AI Lab gaat nieuwe ontwikkelingen in AI inzetten om hier verandering in te brengen. Er is tegenwoordig een schat aan data beschikbaar op het niveau van de stad. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geo-tagged beelden (zoals van streetview, luchtfoto’s en Flickr), tekst (zoals van Twitter) en gegevens over menselijke mobiliteit (zoals van smart cards, WiFi en Bluetooth). In het CiTyAI-Lab ontwikkelen we AI die deze gegevens kan vertalen naar inzicht in de structuur van steden en de impact daarvan op menselijk gedrag.  

In het CiTy AI Lab komen data, AI en theorie samen. We gebruiken AI om data te kunnen benutten voor het ontwikkelen van gedragstheorie, en omgekeerd gebruiken we gedragstheorie als fundament voor het bouwen van AI-systemen en het analyseren van data.

The team

PhD's

PhD-0ne

Associated faculty

Associated Faculty-One

Education

Courses

Resources

Master Projects


Openings

 

 

Ongoing

 

 

Finished

Partners

News