Artificial Intelligence in Fluid Mechanics

AI en vloeistofmechanica: voor betere vliegtuigen en windmolenparken

Voor het ontwerpen van efficiëntere vliegtuigen en windmolenparken is het belangrijk dat we complexe stromingen beter begrijpen. In het AIFluids Lab zullen we ons richten op twee grote uitdagingen van vloeistofmechanica: het voorspellen én controleren van complexe, instabiele en turbulente stromingen. 

Nieuwe experimentele technieken en high fidelity stromingssimulaties op het terrein van vloeistofmechanica leveren big data op. Gebruikmakend van AI-algoritmen, gaan we in het AIFluids Lab deze big data inzetten voor het bouwen van verklarende modellen van overgang en turbulentie. We willen menselijk en machinaal inzicht combineren, zodat we tot de essentie van complexe fysische stromingen komen, zij het in de lucht, het water of in andere media.

Dit onderzoek zal leiden tot modellen die gebruikt kunnen worden voor het ontwerpen van efficiëntere vliegtuigen en windmolenparken. Ook stelt het ons in staat onze AI-algoritmen te trainen, zodat ze autonoom sensoren en actuatoren kunnen bedienen voor het beheer van complexe stromingen en het verbeteren van aerodynamische prestaties.