Design @ Scale Lab

Mensen en AI pakken samen problemen aan

AI stelt ons in staat om ongekende hoeveelheden data te benutten, wat kansen biedt bij het aanpakken van grote maatschappelijke problemen op gebieden als gezondheid, welzijn en mobiliteit. Om AI werkelijk bruikbaar te maken, moeten we het creatieve vermogen van mensen en de analytische mogelijkheden van computers op nieuwe manieren combineren. Daarom gaat het Design at Scale Lab nieuwe methoden ontwikkelen voor Hybrid Intelligence (HI): de combinatie van kunstmatige en menselijke intelligentie.

Centraal staat de vraag: hoe kunnen ontwerpers, experts en maatschappelijke belanghebbenden samenwerken met AI aan het voorbereiden, realiseren en evalueren van ontwerpinterventies? Ons doel is het terugbrengen van de complexiteit van het ontwerpen voor grootschalige maatschappelijke interventies. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, gaan we onder meer grootschalige ontwerpactiviteiten orkestreren waarbij mensen, data en machines betrokken zijn, gegevens verzamelen over doeltreffende ontwerpinterventies en onderzoeken hoe we het effect ervan kunnen voorspellen.

Het onderzoek van het Design at Scale Lab zal leiden tot nieuwe methoden voor de integratie van Participatory Design, Crowd Computing en AI, en zal uiteindelijk ontwerpers beter in staat stellen om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken.